Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia

Harmonogram slávnostných promócií absolventov FiF UK - Jeseň 2017

Vzhľadom na skutočnosť, že sa o bakalárske promócie neprejavil záujem dostatočný počet absolventov, bakalárske promócie v termíne jeseň 2017 sa realizovať nebudú.

Absolventi si budú môcť prevziať doklady dňa 18. októbra 2017 v budove fakulty na Gondovej ulici, miestnosť č. G140 v čase od 12.00 hod do 15.00 hod.

Po tomto termíne si budú môcť doklady prevziať na Oddelení študijných vecí RUK v rámci nimi stanovených úradných hodín. Doklady, ktoré nebudú prevzaté do konca novembra t. r. budú deponované do Archívu UK.