Harmonogram promócií absolventov bakalárskeho štúdia

Promócie absolventov FiF UK - Jeseň 2020

Vážené absolventky, vážení absolventi,

doklady absolventom sa budú vydávať dňa 12. októbra 2020 v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 vo vestibule historickej budovy UK. Presnejšie informácie Vám budú doručené mailom do 2. 10. Vydávanie dokladov absolventom bakalárskeho štúdia je určené primárne pre absolventov, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu na našej fakulte.