Kto je to Sedžong

Kráľ Sedžong (세종/世宗, nar. 7. mája 1397 - …30. marca 1450) bol panovníkom kráľovstva Čoson (조선/朝鮮, 1392-1910), dynastie I (jeho civilné meno bolo Do, priezvisko I, pričom Sedžong je posmrtné meno panovníka). Na trón zasadol v mladom veku r. 1418 (9. septembra) a vládol až do svojej smrti. Obdobie jeho panovania sa označuje ako "zlatý vek" v histórii Kórey. Bol progresívnym panovníkom, uskutočnil mnohé reformy, ktoré posunuli mladé kráľovstvo Čoson dopredu v oblasti ekonomiky, vedy, technológií, kultúry, umenia a spoločenského vývoja. Niekedy (hlavne v Kórei) je označovaný ako Sedžong Veľký.

Sedžong sa osobne s pomocou významných učencov zasadil o vytvorenie kórejského písma (hangul 한글), ktoré prvýkrát dokázalo zachytiť kórejský jazyk vo fonetickej rovine. Hangul je hlásková abeceda. To umožnilo, aby sa aj obyčajní ľudia dokázali pomerne jednoducho a rýchlo naučiť čítať a písať vo svojej materčine (úradným, ale aj literárnym jazykom bola tzv. klasická čínština, ktorá bola zapisovaná pomocou komplikovaných čínskych znakov). Tento princíp zdôraznil aj v predslove, ktorý napísal v knihe nazvanej Hunmin čong-um (훈민정음/訓民正音, "správne hlásky na výučbu ľudu"), vydanej pri príležitosti promulgácie nového písma. Avšak kvôli nepriazni osudu skutočný rozvoj kórejského jazyka a písma hangul nastal až od konca 19. storočia.