Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Študenti fakulty majú možnosť ubytovania v študentskom domove

Ľudovíta Štúra
Mlynská dolina
Staré grunty 36
842 25 Bratislava
+421 2 65428064
www.mlyny.uniba.sk

Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest vo forme 2-3 lôžkových izieb.

Študentský domov poskytuje viacero možností stravovania. Ďalšie možnosti stravovania sú v jedálni UK na Šafárikovom námestí 6 a v jedálni Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2. V priestoroch študentského domova sa nachádza aj ambulancia dorastovej lekárky. Pre zahraničných študentov, ktorí prichádzajú mimo rámca bilaterálnych zmlúv alebo výmenných programov, fakulta vzhľadom na obmedzený počet miest nemôže ponúknuť ubytovanie v študentskom domove.

Ďalšie informácie k ubytovaniu

Sprievodca ubytovacím procesom