Školská jedáleň, Gondova 2

 

Pozor zmena – Dôležité upozornenie!

Upozorňujeme na zmenu predaja stravných lístkov od 19. februára 2018 nasledovne:

UTOROK:     11,30 – 14,30 hod.
ŠTVRTOK:    11,30 – 14,30 hod.
PIATOK:       11,30 – 14,00 hod.

Jedálny lístok