Fakultný bufet

Fakultný bufet sa nachádza na prízemí budovy na Gondovej ulici 2, vpravo od vestibulu. Na základe zmluvného vzťahu s FiF UK bufet prevádzkuje spoločnosť GAST TOM, s.r.o., Bratislava. Fakultný bufet je otvorený počas akademického roka, počas letných prázdnin je zatvorený.


Fakultný bufet je z dôvodu núdzové stavu a dištančnej výučby do odvolania zatvorený!


K bufetu priľahlá oddychová miestnosť G1 je v správe fakulty. Prístupná je bez obmedzenia. Nachádzajú sa v nej predajné automaty na kávu a nealkoholické nápoje, pre študentov je k dispozícii mikrovlnka.


Prevádzkovateľ:
GAST TOM, s.r.o.
Šášovská 3018/14
851 06 Bratislava
IČO: 44822316

Podnety, pripomienky a návrhy môžete posielať  na horvath(at)fmed.uniba.sk

Oddychová miestnosť G1