Fakultný bufet

Fakultný bufet - BISTRO KOMENSKÉHO - sa nachádza na prízemí budovy na Gondovej ulici 2, vpravo od vestibulu. Bistro je otvorené od 4. októbra 2022.

K bufetu priľahlá oddychová miestnosť G1 je v správe fakulty. Prístupná je bez obmedzenia. Nachádzajú sa v nej predajné automaty na kávu a nealkoholické nápoje, pre študentov je k dispozícii mikrovlnka.


Oddychová miestnosť G1