Fakultná jedáleň

Fakultná jedáleň je určená pre študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK. Nachádza sa na prízemí južného krídla budovy na Gondovej ulici 2, ktoré je orientované do Fajnorovho nábrežia. Vstup do jedálne je z tzv. veľkého Átria a z tzv. malého dvora. Na základe zmluvného vzťahu s FiF UK jedáleň prevádzkuje spoločnosť GAST TOM, s.r.o., Bratislava. Fakultná jedáleň je otvorená počas akademického roka, počas letných prázdnin je otvorená v obmedzenom režime.

V ponuke obedov je polievka a 4 druhy hlavných jedál, z toho spravidla jedno bezmäsité a jedno múčne. Ku každému obedu je pečivo a nápoj, k vybraným jedlám je šalát.

Jedálny lístok


Jedálny lístok 10.05. - 14.05.2021


Prevádzkovateľ:
GAST TOM, s.r.o.
Šášovská 3018/14
851 06 Bratislava
IČO: 44822316

Podnety, pripomienky a návrhy môžete posielať  na horvath(at)fmed.uniba.sk