Fakultná jedáleň

Objednávací systém (cloud Biometric)

Fakultná jedáleň je určená pre študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK.

Nachádza sa na prízemí južného krídla budovy na Gondovej ulici 2, ktoré je orientované do Fajnorovho nábrežia. 

Výdaj obeda je viazaný na kartu ISIC alebo kartu zamestnanca, preto prosím všetkých ktorí kartu nemajú, požiadajte si o jej vydanie.

  • Študenti - žiadajte u svojej referentky na študijnom oddelení
  • Zamestnanci - žiadajte na oddelení personálnej práce

Odkazy sa aktivujú po prihlásení, použite údaje ako do AIS2/pošty) 

  • Objednať si jedlo v jedálni
  • Návod na zmenu hesla v elektronickom stravovacom systéme
  • Jedálny lístok (odkaz sa aktivuje po prihlásení, použite údaje ako do AIS2)