Fakultná jedáleň

Fakultná jedáleň je určená pre študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK. Nachádza sa na prízemí južného krídla budovy na Gondovej ulici 2, ktoré je orientované do Fajnorovho nábrežia. Vstup do jedálne je z tzv. veľkého Átria a z tzv. malého dvora. Na základe zmluvného vzťahu s FiF UK jedáleň prevádzkuje spoločnosť GAST TOM, s.r.o., Bratislava. Fakultná jedáleň je otvorená počas akademického roka, počas letných prázdnin je otvorená v obmedzenom režime.

V ponuke obedov je polievka a 3 druhy hlavných jedál, z toho spravidla jedno bezmäsité. Ku každému obedu je pečivo a nápoj, k vybraným jedlám je šalát.

JEDÁLNY LÍSTOK 23.01. - 27.01.2023

JEDÁLNY LÍSTOK 30.01. - 03.02.2023


Prevádzkovateľ:
GAST TOM, s.r.o.
Šášovská 3018/14
851 06 Bratislava
IČO: 44822316

Podnety, pripomienky a návrhy môžete posielať  na horvath(at)fmed.uniba.sk