Kurz Ako inovatívne učiť na VŠ (v slovenčine)

Nový kurz pre začínajúcich učiteľov

V akademickom roku 2022/23 opäť ponúkame  kurz pre doktorandov, doktorandky, učiteľov a učiteľky, ktorý im poskytne teoretické a praktické základy vyučovania na vysokej škole. Kurz vyučujeme slovenčine formou deviatich poldenných workshopov v zimnom semestri a praktickou časťou v letnom semestri, kde majú účastníci možnosť zaviesť do svojej učiteľskej praxe poznatky z workshopov, a to v spolupráci s vybraným mentorom=koučom spomedzi lektorov kurzu. V rámci kurzu predstavujeme aktívne metódy vyučovania ako napríklad akademická debata, využitie hier a videí, záhadné otázky a iné, vrátane metód využiteľných online.

Kurz je akreditovaný na medzinárodnej úrovni britskou Staff and Educational Development Association (SEDA). Všetci absolventi/absolventky tak získajú medzinárodne platný certifikát, podobne ako prvých desať vyučujúcich, ktorí kurz úspešne absolvovali v lete 2022. Doktorandi a doktorandky zároveň dostanú 5 ECTS kreditov za každý úspešne absolvovaný semester.

Harmonogram 1. semestra kurzu:

Prvý semester kurzu (zimný) pozostával z 9 workshopov.

Harmonogram 2. semestra kurzu:

Kategória zadania

Zadanie

Termín

Kontakt s priradeným koučom/ koučkou

                                Do 30.1.2023

Dizajn vyučovania

Workshop č.1.:  Inštrukcie k písaniu SOTL štúdie (Lucia Hlavatá a Gabriela Pleschová)

27.1. 2023 (9:00-10:30)

 G20

 

Návrh inovácie kurzu

Vyplnenie dotazníka do 3.2.2023

Plán 3 hodín kurzu

1. verzia

6.2.2023

Finálna verzia

17.2.2023

Stretnutie a diskusia

Neformálne stretnutie pri káve a koláčiku:

Pozvaný hosť: Torgny Roxa, Lund University

9.2.2023

10:00 – 11:30

G236

Dizajn výskumu

Workshop č.2 – Prezentácia plagátu (inovácia 3 hodín kurzu)

3.3.2023 (9:00-12:30)

Paralelne vo facilitovaných skupinách

Dizajn výskumu na zhodnotenie dopadov učenia

1. verzia

7.3.2023

Finálna verzia

17.3.2023

Pozorovanie hodiny

Workshop č.3 - Inštruktážne stretnutie k pozorovaniu hodiny

14.4.2023 (10:00-11:00)

Pozorovanie hodiny

Do 5.5.2023

Reakcia na pozorovanie hodiny

 12.5.2023

SOTL štúdia

1. verzia

27.5.2023

Finálna verzia

16.6.2023

 

Spätná väzba od účastníčok a účastníkov predchádzajúceho ročníka:

Ako začínajúca učiteľka vnímam tento kurz ako veľmi potrebný a nápomocný. Najväčší význam pre mňa má, že sa o učení učíme rozmýšľať komplexne, systematicky a očami študenta. Každá prednáška prinášala konkrétny návod, ako niečo aplikovať do praxe, čo najviac oceňujem.

Nebolo to len povrchné oboznamovanie sa s tým, aké nástroje a inovácie môžeme využiť. Nútilo nás to premýšľať nad možnosťami ich aplikácie do svojich kurzov/vyučovacích hodín a hlavne nad tým, aký môžu mať úžitok pri dosahovaní výsledkov vzdelávania. 

Najväčší význam pre mňa malo to, že som viac pochopila procesu samotnej výučby a sama na sebe som počas výučby na mojich seminároch cítila, že sa vďaka kurzu vo výučbe zlepšujem. 

Ďakujem za kurz, za váš čas, za energiu, nasadenie, elán...je to super, že sa takéto aktivity dejú, priala by som si, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu pedagogických pracovníkov, nielen v rámci UK.

Prípravu a realizáciu kurzu podporila Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+. Ponúkame ho v rámci projektu HOSUED, 2020-1-SK01-KA203-078299 (Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning).