Moyzesova sieň

Základné informácie | Fotogaléria | Na stiahnutie

 

Budova súčasnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje rozsiahly reprezentačný objekt na nábreží Dunaja. Zadávateľom projektu, na základe súťaže bola C. a K. rakúsko-uhorská armáda. Predstavuje architektúru s tromi rozvinutými fasádami do uličného priestoru, resp. do pôvodne novovznikajúceho námestia pri dôležitej komunikácii pri železnom moste Františka Jozefa z roku 1890. Rozpätie výstavby možno datovať do obdobia od roku 1905, kedy bola súťaž vypísaná až do roku 1913, kedy bola stavba ukončená. Autorom návrhu bol vojenský inžinier Ing. Arch. Mjr. Jozef Rittner (1868 – 1924), objekt stavala renomovaná firma Pittel a Brausewetter. V exteriéri i interiéri sa presadil osobitný charakter nového veku štýl Art-deco, ktorý sa naplno uplatnil na tejto architektúre ako geometrická línia doznievajúcej viedenskej secesie. Architekt Rittner bol nasledovníkom Otta Wagnera, ktorý vyžadoval výrazné nosné línie, zmysel pre konštrukcie a jednoduchosť v súznení s modernou dobou.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sídli v budove od roku 1960. Do objektu je zakomponovaná aj jedinečná spoločenská sála, v súčasnosti známa ako Moyzesova sieň, so samostatným vchodom od Vajanského nábrežia č. 12. Vyzdobená je v štýle viedenskej secesie, pričom svojou dekoráciou predstavuje jeden z najtypickejších interiérov tohto slohu. Sieň nesie pomenovanie po Alexandrovi Moyzesovi (1906 – 1984), hudobnom skladateľovi a dlhoročnom šéfovi hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. Pre výbornú akustiku sa využíva najmä ako koncertná sála či rokovacia sieň počas rôznych konferencií a iných spoločenských podujatí, ale využíva sa i počas akademických slávností Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasťou sály je javisko, vhodné na prezentáciu menších divadelných predstavení. Priľahlé miestnosti sú prepojené so zastrešeným átriom a poskytujú tak vhodný priestor pre rôzne podujatia. Filozofická fakulta  prenajíma priestory Moyzesovej siene na vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a umelecko-spoločenské podujatia.

 

§4 ods.4 zákona o vysokých školách

Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.

 

Kapacita siene:[napr. koncert] max. 200 hostí
[napr. ples] odporúčaná max. 180 hostí
Pôdorys:Moyzesova sieň
Rozloha: siene: 312 m2 (24m x 13m)
celkom: 1 075 m2
Kontakt:Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
e-mail: moyzesova(at)fphil(dot)uniba.sk
v čase od 09:00 do 14:00 hod.mobilný telefón: +421 948 409 169
 
Obhliadka Moyzesovej siene:výhradne po predošlej dohode so správkyňou

 

Dôležité informácie:

Prvá obhliadka Moyzesovej siene (30 minút) je zdarma, prípadná ďaľšia obhliadka bude spoplatnená sumou podľa aktuálneho cenníka (50€/1hodina).

Víkendové podujatia musia byť v dĺžke trvania minimálne 6 hodín. Požiarna asistenčná služba (prípadne šatňa) v dĺžke trvania minimálne 5 hodín. Balík Mini fakulta poskytuje iba v pracovných dňoch v trvaní najneskôr do 20.00 h.

 

* MS Moyzesova sieň
** Zmluvu prosíme vyplniť elektronicky, 2x vytlačiť
*** Cenová ponuka bude vytvorená na základe Vašich podkladov a je platná po dobu 14 dní
**** Opcie Moyzesovej siene systém podrží 14 dní. Ak v danom časovom období nedôjde k podpísaniu zmluvy, automaticky ich zruší.


V prípade, že nedostaneme z Vašej strany podpísanú zmluvu najneskôr do 14 dní pred akciou, automaticky považujeme akciu za stornovanú.