Kalendár rezervácií zasadačiek 2023/2024

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G239) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.9.2023
2.9.2023
3.9.2023 17.00-20.30 BIP Erasmus
4.9.2023 13.30-17.00 Dekanát
5.9.2023
6.9.2023
7.9.2023
8.9.2023
9.9.2023
10.9.2023
11.9.20239.00-20.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii 16.00-20.00 Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii
12.9.202309.00-20.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii
13.9.2023 09.00-14.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii 18.00 - 21.00 Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave
14.9.2023
15.9.2023
16.9.2023
17.9.2023
18.9.2023 13.30-17.00 Dekanát
19.9.2023
20.9.2023 8.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
21.9.20238.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
22.9.2023 8.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
23.9.2023 BIELA NOC
24.9.2023 BIELA NOC
25.9.2023 13.30-17.00 AS FiF UK BIELA NOC
26.9.2023 BIELA NOC
27.9.20239.00-18.00 KMUZ Medzinárodná konferencia BIELA NOC
28.9.2023 9.00-18.00 KMUZ Medzinárodná konferencia BIELA NOC
29.9.2023 BIELA NOC
30.9.2023 BIELA NOC

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.10.2023
2.10.2023 13.30-17.00 Dekanát
3.10.2023 17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana  KROM 18.00-19.00
4.10.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
5.10.2023 09.00-14.00 KROM Prekladateľská univerziáda
6.10.2023 10.00-17.00 Slovenska komora psychológov 8.00-19.00 Student Network ENLIGHT
7.10.2023 8.00-19.00 Student Network ENLIGHT 8.00-19.00 Student Network ENLIGHT
8.10.2023
9.10.2023 celý deň Dekanát - školenia
10.10.2023
11.10.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
12.10.2023 15.00-20.00 Light
13.10.2023 8.00-20.00 Konferencia 13.00-18.00 KROM Doktorandská škola Vyšehradskej štvorky 
14.10.2023 8.00-20.00 Konferencia 8.00-12.00 KROM Doktorandská škola Vyšehradskej štvorky
15.10.2023
16.10.2023 celý deň SAAVŠ 13.00-20.00 Kazašské veľvyslanectvo - recepcia
17.10.2023 9.00-17.00 Erasmus+ Staff Week  Výstava taiwanskej literatúry
18.10.2023 celý deň SAAVŠ 17.30-21.00 Výstava taiwanskej literatúry
19.10.2023 8.00 - 15.00 Akademický senát FiF UK
15.00-18.00 DEK Nové knihy a výskumy
Výstava taiwanskej literatúry
20.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
21.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
22.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
23.10.202313.30-17.00 Dekanát Výstava taiwanskej literatúry
24.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
25.10.202310:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK Výstava taiwanskej literatúry
26.10.2023 9.00-16.00 Vedecká rada Výstava taiwanskej literatúry
27.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
28.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
29.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
30.10.2023 14.00-16.00 KROM/KSLLV Beseda s profesorom Jánom Zamborom Výstava taiwanskej literatúry
31.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
2.11.2023 8.00-18.00 KPOL Konferencia
3.11.2023 8.00-18.00 KPOL Konferencia
4.11.2023
5.11.2023
6.11.2023 13.30-17.00 AS FiF UK
7.11.2023 9.00-16.00 KAA Strategického partnerstva EÚ
8.11.2023 09,00 - 16,00 Ambrela
17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana 
Ambrela
9.11.2023 9.00-19.00 KAKA Konferencia KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
10.11.20239.00-19.00 KAKA Konferencia KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
11.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
12.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
13.11.2023 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
14.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
15.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
16.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
17.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
18.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
19.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
20.11.2023 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
21.11.2023 14.00-18.00 SAS Panelová diskusia o postavení a problémoch slovakistiky na zahraničných univerzitných pracoviskách KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
22.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
23.11.20239.00-18.00 KSLLV 2. Sympózium literárnovednej slovakistiky KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
24.11.20239.00-18.00 KSLLV 2. Sympózium literárnovednej slovakistiky KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
25.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
26.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
27.11.2023 13.30-17.00 Dekanát
18.00-20.00 ActofKAA 
KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
28.11.2023 KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
29.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina
30.11.2023

9.00-16.00 Vedecká rada FiF UK
17:00 -19:00 Nové knihy a výskumy

KROM Výstava: Oslavy stého narodenia talianskeho spisovateľa Itala Calvina

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.12.2023
2.12.2023
3.12.2023
4.12.2023 11.00-12.45 KSF Veselý deň slovinskej kultúry
13.30-17.00 Kolégium dekana
5.12.2023 14.00-18.00 KROM Seminár k 30.-temu výročiu slovensko - talianskych bilaterárnych vzťahov 9.00-18.00 spolok Fons - rozdávanie kníh
6.12.2023 10.00-17.00 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana 
7.12.2023
8.12.2023 13.00-17.00 Slovenská komora psychológov
9.12.2023
10.12.2023
11.12.2023 13.30-17.00 Dekanát
12.12.2023 14.30-16.30 ENLIGHT CBE tréning Dekanát
13.12.2023 10.00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK 12.00-21.00 SAS
14.12.2023 17.00-19.00 Nové knihy a výskumy
15.12.2023 9.00-16.00 KAA a CPP Írske Vianoce
16.12.2023
17.12.2023
18.12.2023 13.30-17.00 Dekanát
19.12.2023
20.12.2023
21.12.2023
22.12.2023
23.12.2023
24.12.2023
25.12.2023
26.12.2023
27.12.2023
28.12.2023 9.00-16.00 Vedecká rada
29.12.2023
30.12.2023
31.12.2023

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.1.2024
2.1.2024
3.1.2024
4.1.2024
5.1.2024
6.1.2024
7.1.2024
8.1.2024 13.30-17.30 KPED Prezentácie
9.1.2024
10.1.2024
11.1.2024
12.1.2024
13.1.2024
14.1.2024
15.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
16.1.2024
17.1.2024
18.1.2024 9.00-13.00 Odborný seminár k jazyku
19.1.2024
20.1.2024
21.1.2024
22.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
23.1.2024
24.1.2024
25.1.20249.00-16.00 Vedecká rada
26.1.2024
27.1.2024
28.1.2024
29.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
30.1.2024
31.1.20248.00-19.00 KRVŠ konferencia: Ako písať dejiny súčasnej ruskej literatúry po 24. februári 2022

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.2.2024 8.00-19.00 KRVŠ konferencia: Ako písať dejiny súčasnej ruskej literatúry po 24. februári 2022
2.2.2024 8.00-19.00 KPSYCH Neuropsychologický deň
3.2.2024
4.2.2024
5.2.2024 13.30-17.00 Dekanát
6.2.2024
7.2.2024
8.2.2024 8.00-17.00 SAS Kolokvium o jazykových chybách v slovenčine ako cudzom jazyku
9.2.2024
10.2.2024 13,00 - 17,00 h SKP nájom
11.2.2024
12.2.202413.00-17.00 Kolégium dekana
13.2.2024
14.2.2024 12.00-18.00 RMV Erasmus welcome day na FiF UK
15.2.2024 8.30-18.00 KŽUR konferencia Fenomén
16.2.2024
17.2.2024
18.2.2024
19.2.2024 13.30-17.00 Dekanát Výstava – Učiteľ
20.2.202413.00-15.00 RMV Informačný seminár o CEFRES štipendiách 2024  Výstava – Učiteľ
21.2.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.30-20.00 KAKA Club Archaeologia Istropolitana
9.00-15.00 ActofKAA
Výstava – Učiteľ
22.2.2024 Výstava – Učiteľ
23.2.2024 Výstava – Učiteľ
24.2.2024 Výstava – Učiteľ
25.2.2024 Výstava – Učiteľ
26.2.2024 9.30-11.30 SAS Prednáška o dejinách Bratislavy
13.30-17.00 Dekanát
Výstava – Učiteľ
27.2.2024 Výstava – Učiteľ
28.2.202416:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK Výstava – Učiteľ
29.2.2024 9.00-16.00 Vedecká rada Výstava – Učiteľ

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.3.2024 8.30-19.00 KSLLV Slovenská literárna renesancia Výstava – Učiteľ
2.3.2024 Výstava – Učiteľ 
17.00-21.00 JESSUP Friendly
3.3.2024 Výstava – Učiteľ
4.3.2024 13.30-17.00 Dekanát Výstava – Učiteľ
5.3.2024 Výstava – Učiteľ
6.3.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.30-20.00 KAKA Club Archaeologia Istropolitana
Výstava – Učiteľ
7.3.2024 Výstava – Učiteľ
8.3.2024 Výstava – Učiteľ
9.3.2024 Výstava – Učiteľ
10.3.2024 Výstava – Učiteľ
11.3.202413.30-17.00 Dekanát Výstava – Učiteľ
12.3.202414.00-18.00 Natáčanie dokumentu Výstava – Učiteľ
13.3.202410.30-13.00 KROM prednášku Františka Zlochu
16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
Výstava – Učiteľ
14.3.2024 Výstava – Učiteľ
15.3.2024 Výstava – Učiteľ
16.3.2024 9.00-17.00 KGNŠ Medzinárodné stretnutie lektorov DAAD  Výstava – Učiteľ
17.3.20249.00-17.00 KGNŠ Medzinárodné stretnutie lektorov DAAD Výstava – Učiteľ
18.3.202413.30-17.00 Dekanát Výstava – Učiteľ
19.3.2024 Výstava – Učiteľ
20.3.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
21.3.2024
22.3.2024
23.3.2024
24.3.2024
25.3.202413.30-17.00 Dekanát
26.3.2024 17:00-18:30 prezentácia knihy doc. Gyárfášovej 
27.3.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
28.3.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
29.3.2024
30.3.2024
31.3.2024

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.4.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM výstava umelcov
2.4.2024 KROM výstava umelcov
3.4.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.30-20.00 KAKA Club Archaeologia Istropolitana
KROM výstava umelcov
4.4.2024 KROM výstava umelcov
5.4.2024 KROM výstava umelcov
6.4.2024 KROM výstava umelcov
7.4.2024 KROM výstava umelcov
8.4.2024 9.30-13.30 Kolégium dekana
14.00-20.00 LIGHT KVÍR FESTIVAL - 3. ročník
KROM výstava umelcov
9.4.2024 14.00-20.00 LIGHT KVÍR FESTIVAL - 3. ročník KROM výstava umelcov
10.4.2024 13.00-16.00 OPP Výberové konania
16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
KROM výstava umelcov
11.4.2024 16.00-20.00 Nové knihy a výskumy KROM výstava umelcov
12.4.2024 13.30-15.30 Ekonomická komisia FiF UK KROM výstava umelcov
13.4.2024 KROM výstava umelcov
14.4.2024 KROM výstava umelcov
15.4.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM výstava umelcov
16.4.2024
17.4.2024 10.30-12.00 KROM Ponuka štipendií na španielské univerzity
16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.30-20.00 KAKA Club Archaeologia Istropolitana
18.4.2024 9.00-11.00 KKSF Prednáška a workshop o výučbe latinčiny
13.00-18.00 KPSYCH Dobrotkov deň
19.4.2024 12.30-15.30 Ako inovatívne učiť
20.4.2024
21.4.2024
22.4.2024 09.00-12.00 KROM Prednáška k 50. výročiu Klinčekovej revolúcie
13.30-17.00 Dekanát
KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
23.4.2024 15.00-19.00 KROM Prednáška pri príležitosti 50. výročia Klinčekovej revolúcie v Portugalsku 8.00-20.00 Svetový deň kníh
KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
24.4.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
25.4.2024 9.00-16.00 Vedecká rada KROM výstava iberoamerického umenia
KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
26.4.2024 9.00-13.00 KGNŠ a KRVŠ: ŠVOK KROM výstava iberoamerického umenia
KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
27.4.2024 KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
28.4.2024 KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
29.4.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku
30.4.2024 16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.30-20.00 KAKA Club Archaeologia Istropolitana
KROM Výstava o Klinčekovej revolúcii v Portugalsku

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.5.2024 KROM Výstava
2.5.2024 16.00-18.00 KSOC Prednáška a panelová diskusia KROM Výstava
3.5.2024 KROM Výstava
4.5.2024 KROM Výstava
5.5.2024 KROM Výstava
6.5.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava
7.5.2024 9.00-15.30 KPOL Diskusia
16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
KROM Výstava čílskych umelcov
8.5.2024 KROM Výstava čílskych umelcov
9.5.2024 8.00-20.00 KFDF Workshop KROM Výstava čílskych umelcov
10.5.2024 9.00-20.00 ŠVOČ Odovzdávanie cien KROM Výstava čílskych umelcov
11.5.2024 KROM Výstava čílskych umelcov
12.5.2024 KROM Výstava čílskych umelcov
13.5.2024 10.00-12.00 KROM Beseda s čílskym umelcom Flangr
13.30-17.00 Dekanát
12.30-14.00 KSF Slovinsko- krajina, kde sú včely doma
KROM Výstava čílskych umelcov
14.5.2024 KROM Výstava čílskych umelcov
15.5.2024 8.00-16.00 KAKA Konferencia
16:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
16.5.2024 8.00-16.00 KAKA Konferencia KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
17.5.2024 10.00-12.00 KROM Beseda so španielskym spisovateľom Javier Sierra KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
18.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
19.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
20.5.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
21.5.2024 10.00-17.00 SAV

KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
22.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
23.5.2024 10.00-00.00 Živica

KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
24.5.20249.30-11.30 CRŠ Školenie KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
25.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
26.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
27.5.2024 13.30-17.00 Dekanát KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
28.5.2024 8.00-14.00 KROM Celoslovenské kolo Prekladateľskej univerziády 2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
29.5.2024 KROM Výstava fotografií: The Great Inca Trail
30.5.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
17.00-20.00 KKSF Prednáška
31.5.2024

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.6.2024
2.6.2024
3.6.202413.30-17.00 Dekanát
4.6.2024
5.6.2024
6.6.2024 Nextria
7.6.2024
8.6.2024
9.6.2024
10.6.2024 9.00-19.00 KSD Doktorandský metodologický seminár 
11.6.2024 9.00-19.00 KSD Doktorandský metodologický seminár 
12.6.20249.00-19.00 KSD Doktorandský metodologický seminár 
13.6.2024 10.00-11.00 Prehliadka fakulty žiakov ZŠ Rusovce
13.30-17.30 KVD zasadnutie Výboru Slovenskej historickej spoločnosti
14.6.2024
15.6.2024
16.6.2024
17.6.202413.30-17.00 AS FiF UK
18.6.2024
19.6.2024 9.30-16.30 Obhajoby: filozofia (E)
20.6.202410.00-12.00 Obhajoby: filozofia (E)
21.6.2024
22.6.2024
23.6.2024
24.6.20249.00-13.00 Obhajoby (E)
13.30-17.00 Kolégium dekana
9.00-9.30 SAS Privítanie štipendistov podujatia Mobilná učebňa 
25.6.2024 9.00-13.00 Obhajoby (E)
26.6.2024 8.00-16.00 Obhajoby (A) 16.00-19.00 Catering
27.6.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
28.6.2024 8.00-13.00 Obhajoby (A)
13.00-15.00 Obhajoby DP (E)
29.6.2024
30.6.2024

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
2.7.2024 9.00-13.00 Obhajoby (A) 
3.7.2024
4.7.2024
5.7.2024
6.7.2024
7.7.2024
8.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
9.7.2024
10.7.2024
11.7.2024
12.7.2024
13.7.2024
14.7.2024
15.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
16.7.2024
17.7.2024
18.7.2024
19.7.2024
20.7.2024
21.7.2024
22.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
23.7.2024
24.7.2024
25.7.20249.00-16.00 Vedecká rada
26.7.2024
27.7.2024
28.7.2024
29.7.202413.00-15.00 SAS Letná škola 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
30.7.2024 13.30-16.00 SAS Letná škola 
31.7.2024

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.8.2024 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
2.8.2024
3.8.2024
4.8.2024
5.8.2024 13.00-15.00 SAS Letná škola
6.8.2024
7.8.2024
8.8.2024 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
9.8.2024 13:30-15:00 SAS odovzdávanie certifikátov štipendistom letných škôl pre krajanov
10.8.2024
11.8.2024
12.8.2024 13.00-15.00 SAS Letná škola 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
13.8.2024 7.00-18.00 SAS Odborno-metodický seminár per lektorov slovenského jazyka v zahraničí 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
14.8.2024 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
15.8.2024 15.00-19.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
16.8.2024 12.00-17.00 Letná škola SAS (priestor pod átriom)
17.8.2024
18.8.2024
19.8.2024 13.30-17.00 Dekanát
20.8.2024
21.8.2024
22.8.2024
23.8.2024 8.00-13.00 Obhajoby (A)
24.8.2024
25.8.2024
26.8.2024 9.00-13.00 Obhajoby (A)
13.30-17.00 Dekanát
27.8.2024 12.30-14.30 Obhajoby (E) 
28.8.2024 8.00-19.00 Obhajoby (A)
29.8.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
30.8.2024
31.8.2024