Kalendár rezervácií zasadačiek 2023/2024

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G239) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.9.2023
2.9.2023
3.9.2023 17.00-20.30 BIP Erasmus
4.9.2023 13.30-17.00 Dekanát
5.9.2023
6.9.2023
7.9.2023
8.9.2023
9.9.2023
10.9.2023
11.9.20239.00-20.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii 16.00-20.00 Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii
12.9.202309.00-20.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii
13.9.2023 09.00-14.00 KLMV Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii 18.00 - 21.00 Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave
14.9.2023
15.9.2023
16.9.2023
17.9.2023
18.9.2023 13.30-17.00 Dekanát
19.9.2023
20.9.2023 8.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
21.9.20238.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
22.9.2023 8.00-20.00 KAA Konferencia 8.00-20.00 KAA Konferencia
23.9.2023 BIELA NOC
24.9.2023 BIELA NOC
25.9.2023 13.30-17.00 AS FiF UK BIELA NOC
26.9.2023 BIELA NOC
27.9.20239.00-18.00 KMUZ Medzinárodná konferencia BIELA NOC
28.9.2023 9.00-18.00 KMUZ Medzinárodná konferencia BIELA NOC
29.9.2023 BIELA NOC
30.9.2023 BIELA NOC

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.10.2023
2.10.2023 13.30-17.00 Dekanát
3.10.2023 17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana  KROM 18.00-19.00
4.10.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
5.10.2023 09.00-14.00 KROM Prekladateľská univerziáda
6.10.2023 10.00-17.00 Slovenska komora psychológov
7.10.2023 8.00-19.00 Student Network ENLIGHT
8.10.2023
9.10.2023 celý deň Dekanát - školenia
10.10.2023
11.10.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
12.10.2023
13.10.2023 8.00-20.00 Konferencia 13.00-18.00 KROM Doktorandská škola Vyšehradskej štvorky 
14.10.2023 8.00-20.00 Konferencia 8.00-12.00 KROM Doktorandská škola Vyšehradskej štvorky
15.10.2023 13.00-20.00 Kazašské veľvyslanectvo - recepcia
16.10.2023 celý deň SAAVŠ Celý deň - dekanát 
17.10.2023 9.00-17.00 Erasmus+ Staff Week  Výstava taiwanskej literatúry
18.10.2023 celý deň SAAVŠ Výstava taiwanskej literatúry
19.10.2023 8.00 - 15.00 Akademický senát FiF UK
15.00-18.00 DEK Nové knihy a výskumy
Výstava taiwanskej literatúry
20.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
21.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
22.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
23.10.202313.30-17.00 Dekanát Výstava taiwanskej literatúry
24.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
25.10.202310:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK Výstava taiwanskej literatúry
26.10.2023 9.00-16.00 Vedecká rada Výstava taiwanskej literatúry
27.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
28.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
29.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry
30.10.2023 13.30-17.00 Dekanát Výstava taiwanskej literatúry
31.10.2023 Výstava taiwanskej literatúry

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
2.11.2023 8.00-18.00 KPOL Konferencia
3.11.2023 8.00-18.00 KPOL Konferencia
4.11.2023
5.11.2023
6.11.2023 13.30-17.00 AS FiF UK
7.11.2023
8.11.2023 09,00 - 16,00 Ambrela
17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana 
Ambrela
9.11.2023 9.00-19.00 KAKA Konferencia
10.11.20239.00-19.00 KAKA Konferencia
11.11.2023
12.11.2023
13.11.2023 13.30-17.00 Dekanát
14.11.2023
15.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
16.11.2023
17.11.2023
18.11.2023
19.11.2023
20.11.2023 13.30-17.00 Dekanát
21.11.2023
22.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
23.11.20239.00-18.00 KSLLV 2. Sympózium literárnovednej slovakistiky
24.11.20239.00-18.00 KSLLV 2. Sympózium literárnovednej slovakistiky
25.11.2023
26.11.2023
27.11.2023 13.30-17.00 Dekanát
28.11.2023 14.00-18.00 KROM Seminár k 30.-temu výročiu slovensko - talianskych bilaterárnych vzťahov
29.11.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
30.11.2023 9.00-16.00 Vedecká rada

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.12.2023
2.12.2023
3.12.2023
4.12.2023 13.30-17.00 Dekanát
5.12.2023
6.12.2023 10:00-17.00 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
17.00-20.00 KARCH Club Archaeologia Istropolitana 
7.12.2023 17.00 Nové knihy a výskumy
8.12.2023
9.12.2023
10.12.2023
11.12.2023 13.30-17.00 Dekanát
12.12.2023
13.12.2023 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
14.12.2023
15.12.2023
16.12.2023
17.12.2023
18.12.2023 13.30-17.00 Dekanát
19.12.2023
20.12.2023
21.12.2023
22.12.2023
23.12.2023
24.12.2023
25.12.2023
26.12.2023
27.12.2023
28.12.2023 9.00-16.00 Vedecká rada
29.12.2023
30.12.2023
31.12.2023

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.1.2024
2.1.2024
3.1.2024
4.1.2024
5.1.2024
6.1.2024
7.1.2024
8.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
9.1.2024
10.1.2024
11.1.2024
12.1.2024
13.1.2024
14.1.2024
15.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
16.1.2024
17.1.2024
18.1.2024
19.1.2024
20.1.2024
21.1.2024
22.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
23.1.2024
24.1.2024
25.1.20249.00-16.00 Vedecká rada
26.1.2024
27.1.2024
28.1.2024
29.1.2024 13.30-17.00 Dekanát
30.1.2024
31.1.20248.00-19.00 KRVŠ konferencia: Ako písať dejiny súčasnej ruskej literatúry po 24. februári 2022

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.2.2024 8.00-19.00 KRVŠ konferencia: Ako písať dejiny súčasnej ruskej literatúry po 24. februári 2022
2.2.2024
3.2.2024
4.2.2024
5.2.2024 13.30-17.00 Dekanát
6.2.2024
7.2.2024
8.2.2024
9.2.2024
10.2.2024
11.2.2024
12.2.202413.30-17.00 Dekanát
13.2.2024
14.2.2024
15.2.2024
16.2.2024
17.2.2024
18.2.2024
19.2.2024 13.30-17.00 Dekanát
20.2.2024
21.2.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
22.2.2024
23.2.2024
24.2.2024
25.2.2024
26.2.2024 13.30-17.00 Dekanát
27.2.2024
28.2.202410:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
29.2.2024 9.00-16.00 Vedecká rada

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.3.2024
2.3.2024
3.3.2024
4.3.2024 13.30-17.00 Dekanát
5.3.2024
6.3.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
7.3.2024
8.3.2024
9.3.2024
10.3.2024
11.3.202413.30-17.00 Dekanát
12.3.2024
13.3.202410:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
14.3.2024
15.3.2024
16.3.2024
17.3.2024
18.3.202413.30-17.00 Dekanát
19.3.2024
20.3.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
21.3.2024
22.3.2024
23.3.2024
24.3.2024
25.3.202413.30-17.00 Dekanát
26.3.2024
27.3.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
28.3.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
29.3.2024
30.3.2024
31.3.2024

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.4.2024 13.30-17.00 Dekanát
2.4.2024
3.4.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
4.4.2024
5.4.2024
6.4.2024
7.4.2024
8.4.2024 13.30-17.00 Dekanát
9.4.2024
10.4.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
11.4.2024
12.4.2024
13.4.2024
14.4.2024
15.4.2024 13.30-17.00 Dekanát
16.4.2024
17.4.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
18.4.2024
19.4.2024
20.4.2024
21.4.2024
22.4.2024 13.30-17.00 Dekanát
23.4.2024
24.4.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
25.4.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
26.4.2024
27.4.2024
28.4.2024
29.4.2024 13.30-17.00 Dekanát
30.4.2024

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.5.2024
2.5.2024
3.5.2024
4.5.2024
5.5.2024
6.5.2024 13.30-17.00 Dekanát
7.5.2024
8.5.2024
9.5.2024
10.5.2024
11.5.2024
12.5.2024
13.5.2024 13.30-17.00 Dekanát
14.5.2024
15.5.2024 10:00-17.30 KDVU 100. rokov dejín umenia na UK
16.5.2024
17.5.2024
18.5.2024
19.5.2024
20.5.2024 13.30-17.00 Dekanát
21.5.2024
22.5.2024
23.5.2024
24.5.2024
25.5.2024
26.5.2024
27.5.2024 13.30-17.00 Dekanát
28.5.2024
29.5.2024
30.5.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
31.5.2024

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.6.2024
2.6.2024
3.6.202413.30-17.00 Dekanát
6.6.2024
5.6.2024
6.6.2024
7.6.2024
8.6.2024
9.6.2024
10.6.2024 13.30-17.00 Dekanát
11.6.2024
12.6.2024
13.6.2024
14.6.2024
15.6.2024
16.6.2024
17.6.202413.30-17.00 Dekanát
18.6.2024
19.6.2024
20.6.2024
21.6.2024
22.6.2024
23.6.2024
24.6.202413.30-17.00 Dekanát
25.6.2024
26.6.2024
27.6.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
28.6.2024
29.6.2024
30.6.2024

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
2.7.2024
3.7.2024
4.7.2024
5.7.2024
6.7.2024
7.7.2024
8.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
9.7.2024
10.7.2024
11.7.2024
12.7.2024
13.7.2024
14.7.2024
15.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
16.7.2024
17.7.2024
18.7.2024
19.7.2024
20.7.2024
21.7.2024
22.7.2024 13.30-17.00 Dekanát
23.7.2024
24.7.2024
25.7.20249.00-16.00 Vedecká rada
26.7.2024
27.7.2024
28.7.2024
29.7.202413.30-17.00 Dekanát
30.7.2024
31.7.2024

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G239) Átrium
1.8.2024
2.8.2024
3.8.2024
4.8.2024
5.8.2024 13.30-17.00 Dekanát
6.8.2024
7.8.2024
8.8.2024
9.8.2024
10.8.2024
11.8.2024
12.8.2024 13.30-17.00 Dekanát
13.8.2024
14.8.2024
15.8.2024
16.8.2024
17.8.2024
18.8.2024
19.8.2024 13.30-17.00 Dekanát
20.8.2024
21.8.2024
22.8.2024
23.8.2024
24.8.2024
25.8.2024
26.8.2024 13.30-17.00 Dekanát
27.8.2024
28.8.2024
29.8.2024 9.00-16.00 Vedecká rada
30.8.2024
31.8.2024