Kalendár rezervácií zasadačiek 2022/2023

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G236), Zasadačky dekana (G140) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.9.2022
2.9.2022 09.00-17.00 KVD medzinárodná konferencia 8.00-11.00 Dekanát 09.00-17.00 KVD medzinárodná konferencia
3.9.2022 09.00-17.00 KVD medzinárodná konferencia 8.00-19.00 Lúčnica - svadba
4.9.2022 09.00-17.00 KVD medzinárodná konferencia
5.9.2022
6.9.2022
7.9.2022
8.9.2022
9.9.2022 8.00-18.00 Projektové
10.9.2022
11.9.2022
12.9.2022
13.9.2022
19.9.2022
15.9.2022
16.9.2022
17.9.2022
18.9.2022
19.9.2022
20.9.2022
21.9.2022 9.00-16.00 ActofKAAfé
22.9.2022
23.9.2022
29.9.2022
25.9.2022
26.9.202210.00-12.00 Obhajoby
13.00-16.00 Kolégium dekana
27.9.2022 9.00-11.00 Obhajoby PhD. (E) 

9.00-18.00 Ekonomické
28.9.20229.00-11.00 KKSF Stretnutie s veľvyslancom 9.00-18.00 Ekonomické
29.9.2022 8.00-17.00 Študijné
30.9.202210.00-15.00 KFDF Workshop APVV 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.10.2022
2.10.2022
3.10.2022
4.10.2022 12.00-15.00 Prekladateľská univerziáda - odovbzdávanie cien 8.00-16.00 Študijné
5.10.2022
6.10.2022 9.00-16.00 KET konferencia: „Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989 11:00-14:00 KROM Prednáška
15.00-18.00 KPOL Seminár k projektu
7.10.2022 8.00-17.00 Študijné
8.10.2022
9.10.2022
10.10.2022

10.50-12.20 KMJL Prednáška: Andrea Soóky
13.00-14.00 Etická rada FiF UK

11.10.2022 9.00-13.00 Školenie
12.10.2022 17.00-19.30 KARCH Club Archaeologia Istropolitana
13.10.2022 9.00-16.00 Habilitačné konanie Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
14.10.2022 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
15.10.2022 Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
16.10.2022 Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
17.10.2022 7:00-14:00 Natáčanie dokumentárneho filmu 10.50-12.20 KMJL Prednáška: István Bácskai Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
18.10.2022 Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
19.10.2022 Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
20.10.2022 08.00-19.00 KSF konferencia - 30. výročie systematického vyučovania slovinčiny na FiF UK 10:00-12:00 SAČK Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
21.10.2022 08.00-19.00 KSF konferencia - 30. výročie systematického vyučovania slovinčiny na FiF UK

9.00-13.00 Ako inovatívne učiť
14:00-15:30 Stretnutie s absolventmi

Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
22.10.2022 Výstava veľvyslanectva Čilskej republiky
23.10.2022
24.10.2022 10.00-18.00 Hodnotenie a podpora kvality pedagogickej činnosti VŠ učiteľov
25.10.2022 9:00-10:35 KMJL Prednáška Zsófia Ludányi 
26.10.2022 13.00-17.00 KPOL 30. výročie založenia UNESCO Katedry výchovy k ĽP 10:00-12:00 SAČK 13.00-19.00 KPOL 30. výročie založenia UNESCO Katedry výchovy k ĽP
27.10.2022 9.00-16.00 Vedecká rada
28.10.2022 9.00-13.00 Školenie
29.10.2022
30.10.2022
31.10.2022

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.11.2022
2.11.2022 15:00-18:00 KDVU inštalácia tlmoč. kabínok
3.11.2022 9.30-18.00 KDVU Medzinárodná konferencia 13:00-15:00 KAA Prednáška
4.11.2022 9.30-13:30 KDVU Medzinárodná konferencia 9.00-13.00 Vedenie
5.11.2022
6.11.2022
7.11.2022 10:00-10:50 MiniErasmus
15.00-18.00 KRVŠ Seminár: Kultúrny mediátor
10:00-11:00 Holandská jazyková únia 
8.11.2022
9.11.2022 14:00-15:00 MiniErasmus 11:30-14:30 Spolkový deň FiF UK
10.11.2022 10:30-13:00 KRVŠ Diskusia s karikaturistom V. Kazanevským Výstava Vladimír Kazanevsky
11.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
12.11.2022  Výstava Vladimír Kazanevsky
13.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
14.11.2022 13.30-15.30 AS FiF UK Výstava Vladimír Kazanevsky
15.11.2022 15:00-18:00 SAS Prezentácia nových publikácií 11:00-12:30 KMJL Prednáška Dr. Ida Dringó-Horváth
13:30-15:00 KMJL Prednáška Ildikó Babócsy
Výstava Vladimír Kazanevsky
16.11.2022 12.00-17.00 KSD Konferencia - Branislav Varsik, intelektuál, vedec a pedagóg
17.30-19.00 Club Archaeologia Istropolitana
11:00 - 15:00 diskusia: November '89 na Filozofickej fakulte

Výstava Vladimír Kazanevsky
17.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
18.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
19.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
20.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
21.11.2022 18:00 - 20:00 Mimoriadne stretnutie ŠČ AS 11:00-12:30 KMJL Prednáška András Bárdos Výstava Vladimír Kazanevsky
22.11.2022 Výstava Vladimír Kazanevsky
23.11.202210.30-12.00 KGNŠ Prednáška holandskej veľvyslankyne
15.00-16.00 KPSYCH Prednáška Dr. Hana Georgi
Výstava Vladimír Kazanevsky
24.11.20229.00-10.30 KROM Prednáška: Carlos Reyes González; prednáška: Rodrigo Elgueta Urrutia  
13.00-15.00 Obhajoby PhD. (E)
KROM Výstava
25.11.2022 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť 8.00-18.00 Audit KROM Výstava
26.11.2022 KROM Výstava
27.11.2022 KROM Výstava
28.11.2022 KROM Výstava
29.11.2022 KROM Výstava
30.11.2022 KROM Výstava

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.12.2022 9.00-11.00 Študijné KROM Výstava
2.12.2022 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť KROM Výstava
3.12.2022 KROM Výstava
4.12.2022 KROM Výstava
5.12.2022 13.30-16.00 Kolégium dekana KROM Výstava
6.12.2022 9.00-16.00 KSD a KVD Doktorandský seminár 8.45-10.30 KPA Metodológia pedag. výskumu
14.30-16.30 Dizertačná skúška (A)
9.00-15.00 Kapustnica
KROM Výstava
7.12.2022 9.00-16.00 KSD a KVD Doktorandský seminár
17.30-19.30 KARCH Club Archaeologia Istropolitana
14:30-16:00 Porada majetkové

13.00-14.00 Deň študentstva v Iráne

KROM Výstava

8.12.2022 9.00-16.00 KSD a KVD Doktorandský seminár 9.30-12.30 KMJL Konferencia: Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestore v (Česko)Slovensku KROM Výstava
9.12.2022 10.00-12.30 SAS Prezentácia KROM Výstava
10.12.2022 KROM Výstava
11.12.2022 KROM Výstava
12.12.2022 KROM Výstava
13.12.2022 KROM Výstava
14.12.2022 10.30-13.00 Dekanát
14.00-17.00 Rigorózna skúška (A)
KROM Výstava
15.00-20.00 SAS Od Lucie do Vianoc
15.12.2022 KROM Výstava
16.12.2022 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť
17.12.2022
18.12.2022
19.12.2022
20.12.2022
21.12.2022
22.12.2022
23.12.2022
24.12.2022
25.12.2022
26.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
30.12.2022
31.12.2022

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.1.2023
2.1.2023
3.1.2023
4.1.2023
5.1.2023
6.1.2023
7.1.2023
8.1.2023
9.1.2023
10.1.2023
11.1.2023
12.1.2023 8.45-10.30 KPA Metodológia pedag. výskumu
13.1.2023 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť
14.1.2023
15.1.2023
16.1.2023
17.1.2023
18.1.2023
19.1.2023
20.1.2023 9.00-13.00 Ako inovatívne učiť
21.1.2023
22.1.2023
23.1.2023
24.1.2023 9.00-15.00 KFDF Workshop
25.1.2023 13.00-16.00 Centrum rodových štúdií
26.1.2023  
27.1.2023
28.1.2023
29.1.2023
30.1.2023
31.1.2023

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.2.2023
2.2.2023
3.2.2023
4.2.2023
5.2.2023
6.2.2023
7.2.2023
8.2.2023
9.2.2023
10.2.2023 9.00-18.00 KFDF Jubilejná katedrová konferencia
11.2.2023
12.2.2023
13.2.2023
14.2.2023
15.2.2023
16.2.2023
17.2.2023
18.2.2023
19.2.2023
20.2.2023 9.00-12.00 AS FiF UK Predstavovanie kandidátov/kandidátok na dekana a verejná rozprava pred akademickou obcou
13.30-15.30 AS FiF UK Voľba kandidáta/kandidátky na dekana
21.2.2023
22.2.2023
23.2.2023 9.00-16.00 Vedecká rada 
24.2.2023
25.2.2023
26.2.2023
27.2.2023
28.2.2023
29.2.2023

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.3.2023
2.3.2023
3.3.2023
4.3.2023
5.3.2023
6.3.2023
7.3.2023
8.3.2023
9.3.2023
10.3.2023
11.3.2023
12.3.2023
13.3.2023
14.3.2023
15.3.2023
16.3.2023
17.3.2023
18.3.2023
19.3.2023
20.3.2023
21.3.2023
22.3.2023
23.3.2023
24.3.2023
25.3.2023
26.3.2023
27.3.2023
28.3.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
29.3.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
30.3.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
31.3.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.4.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
2.4.2023 Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
3.4.2023 9.00-18.00 KROM XVII Coloquio Internacional AEPE Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
4.4.2023 9.00-18.00 KROM XVII Coloquio Internacional AEPE Výstava umeleckých diel LGBTI+ umelcov a umelkýň
5.4.2023 9.00-18.00 KROM XVII Coloquio Internacional AEPE
6.4.2023 9.00-18.00 KROM XVII Coloquio Internacional AEPE
7.4.2023 9.00-18.00 KROM XVII Coloquio Internacional AEPE
8.4.2023
9.4.2023
10.4.2023
11.4.2023
12.4.2023
13.4.2023
14.4.2023
15.4.2023
16.4.2023
17.4.2023
18.4.2023
19.4.2023
20.4.2023
21.4.2023
22.4.2023
23.4.2023
24.4.2023
25.4.2023
26.4.2023
27.4.2023 9.00-16.00 Vedecká rada 
28.4.2023
29.4.2023
30.4.2023

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.5.2023
2.5.2023
3.5.2023
4.5.2023 9.00-18.00 KPSYCH Konferencia 9.00-16.00 KFDF Projektová konferencia
5.5.2023 9.00-18.00 KPSYCH Konferencia 9.00-16.00 KFDF Projektová konferencia
6.5.2023
7.5.2023
8.5.2023
9.5.2023
10.5.2023
11.5.2023
12.5.2023
13.5.2023
14.5.2023
15.5.2023
16.5.2023
17.5.2023
18.5.2023
19.5.2023
20.5.2023
21.5.2023
22.5.2023
23.5.2023
24.5.2023
25.5.2023 9.00-16.00 Vedecká rada 
26.5.2023
27.5.2023
28.5.2023
29.5.2023
30.5.2023
31.5.2023

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.6.2023
2.6.2023
3.6.2023
6.6.2023
5.6.2023
6.6.2023
7.6.2023
8.6.2023
9.6.2023
10.6.2023
11.6.2023
12.6.2023
13.6.2023
14.6.2023
15.6.2023
16.6.2023
17.6.2023
18.6.2023
19.6.2023
20.6.2023
21.6.2023
22.6.2023
23.6.2023
24.6.2023
25.6.2023
26.6.2023
27.6.2023
28.6.2023
29.6.2023
30.6.2023

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.7.2023
2.7.2023
3.7.2023
4.7.2023
5.7.2023
6.7.2023
7.7.2023
8.7.2023
9.7.2023
10.7.2023
11.7.2023
12.7.2023
13.7.2023
14.7.2023
15.7.2023
16.7.2023
17.7.2023
18.7.2023
19.7.2023
20.7.2023
21.7.2023
22.7.2023
23.7.2023
24.7.2023
25.7.2023
26.7.2023
27.7.2023
28.7.2023
29.7.2023
30.7.2023
31.7.2023

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.8.2023
2.8.2023
3.8.2023
4.8.2023
5.8.2023
6.8.2023
7.8.2023
8.8.2023
9.8.2023
10.8.2023
11.8.2023
12.8.2023
13.8.2023
14.8.2023
15.8.2023
16.8.2023
17.8.2023
18.8.2023
19.8.2023
20.8.2023
21.8.2023
22.8.2023
23.8.2023
24.8.2023 8.00-18.00 Medzinárodná konferencia Slavic Linguistics Society
25.8.2023 8.00-18.00 Medzinárodná konferencia Slavic Linguistics Society
26.8.2023 8.00-18.00 Medzinárodná konferencia Slavic Linguistics Society
27.8.2023
28.8.2023
29.8.2023
30.8.2023
31.8.2023