Kalendár rezervácií zasadačiek 2021/2022

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G236), Zasadačky dekana (G140) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.9.2021
2.9.2021  KFDF
3.9.2021  KFDF
9.9.2021
5.9.2021
6.9.2021
7.9.2021
8.9.2021
9.9.2021
10.9.2021
11.9.2021
12.9.2021
13.9.2021
19.9.2021
15.9.2021
16.9.2021  KFDF - APVV
17.9.2021  KFDF - APVV
18.9.2021
19.9.2021
20.9.2021
21.9.2021
22.9.2021  KVD -Dejiny Blíz. východu
23.9.2021  KVD -Dejiny Blíz. východu
29.9.2021
25.9.2021
26.9.2021
27.9.2021
28.9.2021
29.9.2021
30.9.2021 doc. Andoková

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.10.2021 K romanistiky K romanistiky
2.10.2021 K romanistiky K romanistiky
3.10.2021
4.10.2021
5.10.2021
6.10.2021
7.10.2021
8.10.2021
9.10.2021
10.10.2021
11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021
21.10.2021
22.10.2021
23.10.2021
24.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
30.10.2021
31.10.2021

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.11.2021
2.11.2021
3.11.2021
4.11.2021
5.11.2021
6.11.2021
7.11.2021
8.11.2021
11.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
12.11.2021
13.11.2021
14.11.2021
15.11.2021
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
20.11.2021
21.11.2021
22.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
30.11.2021

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.12.2021
2.12.2021
3.12.2021
4.12.2021
5.12.2021
6.12.2021
7.12.2021
8.12.2021
9.12.2021
10.12.2021
11.12.2021
12.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
18.12.2021
19.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.1.2022
2.1.2022
3.1.2022
4.1.2022
5.1.2022
6.1.2022
7.1.2022
8.1.2022
9.1.2022
10.1.2022
11.1.2022
12.1.2022
13.1.2022
14.1.2022
15.1.2022
16.1.2022
17.1.2022
18.1.2022
19.1.2022
20.1.2022
21.1.2022
22.1.2022
23.1.2022
24.1.2022
25.1.2022
26.1.2022
27.1.2022
28.1.2022
29.1.2022
30.1.2022
31.1.2022

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.2.2022
2.2.2022
3.2.2022
4.2.2022
5.2.2022
6.2.2022
7.2.2022
8.2.2022
9.2.2022
10.2.2022
11.2.2022
12.2.2022
13.2.2022
14.2.2022
15.2.2022
16.2.2022
17.2.2022
18.2.2022
19.2.2022
20.2.2022
21.2.2022
22.2.2022
23.2.2022
24.2.2022
25.2.2022
26.2.2022
27.2.2022
28.2.2022

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.3.2022
2.3.2022
3.3.2022
4.3.2022
5.3.2022
6.3.2022
7.3.2022
8.3.2022
9.3.2022
10.3.2022
11.3.2022
12.3.2022
13.3.2022
14.3.2022
15.3.2022
16.3.2022
17.3.2022
18.3.2022
19.3.2022
20.3.2022
21.3.2022
22.3.2022
23.3.2022
24.3.2022
25.3.2022
26.3.2022
27.3.2022
28.3.2022
29.3.2022
30.3.2022
31.3.2022

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.4.2022
2.4.2022
3.4.2022
4.4.2022
5.4.2022
6.4.2022
7.4.2022
8.4.2022
9.4.2022
10.4.2022
11.4.2022
12.4.2022
13.4.2022
14.4.2022
15.4.2022
16.4.2022
17.4.2022
18.4.2022
19.4.2022
20.4.2022
21.4.2022
22.4.2022
23.4.2022
24.4.2022
25.4.2022
26.4.2022
27.4.2022
28.4.2022
29.4.2022
30.4.2022

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.5.2022
2.5.2022
3.5.2022
4.5.2022
5.5.2022  KSLaLV konferencia
6.5.2022  KSLaLV konferencia
7.5.2022
8.5.2022
9.5.2022
10.5.2022
11.5.2022
12.5.2022
13.5.2022
14.5.2022
15.5.2022
16.5.2022
17.5.2022
18.5.2022
19.5.2022
20.5.2022
21.5.2022
22.5.2022
23.5.2022
24.5.2022
25.5.2022
26.5.2022
27.5.2022
28.5.2022
29.5.2022
30.5.2022
31.5.2022

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.6.2022
2.6.2022
3.6.2022
6.6.2022
5.6.2022
6.6.2022
7.6.2022
8.6.2022
9.6.2022
10.6.2022
11.6.2022
12.6.2022
13.6.2022
14.6.2022
15.6.2022
16.6.2022
17.6.2022
18.6.2022
19.6.2022
20.6.2022
21.6.2022
22.6.2022
23.6.2022
24.6.2022
25.6.2022
26.6.2022
27.6.2022
28.6.2022
29.6.2022
30.6.2022

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.7.2022
2.7.2022
3.7.2022
4.7.2022
5.7.2022
6.7.2022
7.7.2022
8.7.2022
9.7.2022
10.7.2022
11.7.2022
12.7.2022
13.7.2022
14.7.2022
15.7.2022
16.7.2022
17.7.2022
18.7.2022
19.7.2022
20.7.2022
21.7.2022
22.7.2022
23.7.2022
24.7.2022
25.7.2022
26.7.2022
27.7.2022
28.7.2022
29.7.2022
30.7.2022
31.7.2022

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.8.2022
2.8.2022
3.8.2022
4.8.2022
5.8.2022
6.8.2022
7.8.2022
8.8.2022
9.8.2022
10.8.2022
11.8.2022
12.8.2022
13.8.2022
14.8.2022
15.8.2022
16.8.2022
17.8.2022
18.8.2022
19.8.2022
20.8.2022
21.8.2022
22.8.2022
23.8.2022
24.8.2022
25.8.2022
26.8.2022
27.8.2022
28.8.2022
29.8.2022
30.8.2022
31.8.2022