Kalendár rezervácií zasadačiek 2020/2021

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G236), Zasadačky dekana (G140) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.9.2020
2.9.2020
3.9.2020
9.9.2020
5.9.2020
6.9.2020
7.9.2020 EK FiF UK 11- 13 RVDS
8.9.2020 RVDS
9.9.2020 RVDS
10.9.2020 RVDS
11.9.2020 9-14.30 Personálne  RVDS
12.9.2020
13.9.2020
14.9.2020  PhD obhajoba 9-12
15.9.2020
16.9.2020
17.9.2020  KFaDF 9-13 Personálne
18.9.2020  KFaDF
19.9.2020
20.9.2020
21.9.2020 Referát pre PhD.
22.9.2020 Referát pre PhD.
23.9.2020 Referát pre PhD.
24.9.2020  VR
25.9.2020 Personálne 9-14
26.9.2020
27.9.2020
28.9.2020 12-14 PhD obhajoby (AL)
29.9.2020 Študijné odd. 8-16
30.9.2020 Študijné odd. 8-16 Biela noc

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.10.2020 Biela noc
2.10.2020  SAS 12-16 IMPACT 9-13 Biela noc
3.10.2020 Biela noc
4.10.2020 Biela noc
5.10.2020 Biela noc
6.10.2020 8-17 K muzikológie
7.10.2020 8-17 K muzikológie
8.10.2020 KSD esperanto
9.10.2020 KSD esperanto
10.10.2020 KSD esperanto
11.10.2020 KSD esperanto
12.10.2020 KSD esperanto
13.10.2020 Porada 13-15 KSD esperanto
14.10.2020 KSD esperanto
15.10.2020

IMPACT 9-13

KSD esperanto
16.10.2020 KGSN 10-14 IMPACT 9-13 KSD esperanto
17.10.2020 KSD esperanto
18.10.2020 KSD esperanto
19.10.2020 KSD esperanto
20.10.2020 KSD esperanto
21.10.2020 KSD esperanto
22.10.2020 KSD esperanto
23.10.2020 KSD esperanto
24.10.2020 KSD esperanto
25.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
28.10.2020
29.10.2020   VR IMPACT 9-13
30.10.2020 IMPACT 9-13
31.10.2020

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.11.2020
2.11.2020
3.11.2020
4.11.2020
5.11.2020
6.11.2020
7.11.2020
8.11.2020
11.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
15.11.2020
16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
20.11.2020  9-13 Personálne IMPACT 9-13
21.11.2020
22.11.2020
23.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020  VR
27.11.2020
28.11.2020
29.11.2020
30.11.2020

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.12.2020
2.12.2020
3.12.2020
4.12.2020
5.12.2020
6.12.2020
7.12.2020
8.12.2020
9.12.2020
10.12.2020
11.12.2020 IMPACT 9-13
12.12.2020
13.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020  VR
18.12.2020  11- 15 PhDr. konanie
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.1.2021
2.1.2021
3.1.2021
4.1.2021
5.1.2021
6.1.2021
7.1.2021
8.1.2021
9.1.2021
10.1.2021
11.1.2021
12.1.2021
13.1.2021
14.1.2021
15.1.2021 IMPACT 9-13
16.1.2021
17.1.2021
18.1.2021
19.1.2021
20.1.2021
21.1.2021
22.1.2021
23.1.2021
24.1.2021
25.1.2021 Academic writing course 9-16.30
26.1.2021 Academic writing course 9-16.30
27.1.2021 Academic writing course 9-16.30
28.1.2021 Academic writing course 9-16.30
29.1.2021 Academic writing course 9-16.30
30.1.2021
31.1.2021

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.2.2021
2.2.2021 KSJ 12-16
3.2.2021 KSJ 8-18
4.2.2021 KSJ 8-18
5.2.2021
6.2.2021
7.2.2021
8.2.2021
9.2.2021
10.2.2021
11.2.2021
12.2.2021
13.2.2021
14.2.2021
15.2.2021
16.2.2021
17.2.2021
18.2.2021  K žurnalistiky 8-20
19.2.2021
20.2.2021
21.2.2021
22.2.2021
23.2.2021
24.2.2021
25.2.2021
26.2.2021
27.2.2021
28.2.2021
29.2.2021

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.3.2021
2.3.2021
3.3.2021
4.3.2021
5.3.2021
6.3.2021
7.3.2021
8.3.2021
9.3.2021
10.3.2021
11.3.2021
12.3.2021
13.3.2021
14.3.2021
15.3.2021
16.3.2021
17.3.2021
18.3.2021
19.3.2021
20.3.2021
21.3.2021
22.3.2021
23.3.2021
24.3.2021
25.3.2021
26.3.2021
27.3.2021
28.3.2021
29.3.2021
30.3.2021
31.3.2021

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.4.2021
2.4.2021
3.4.2021
4.4.2021
5.4.2021
6.4.2021
7.4.2021
8.4.2021
9.4.2021
10.4.2021
11.4.2021
12.4.2021
13.4.2021
14.4.2021
15.4.2021
16.4.2021
17.4.2021
18.4.2021
19.4.2021
20.4.2021
21.4.2021
22.4.2021
23.4.2021
24.4.2021
25.4.2021
26.4.2021
27.4.2021
28.4.2021
29.4.2021
30.4.2021

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.5.2021
2.5.2021
3.5.2021
4.5.2021
5.5.2021
6.5.2021
7.5.2021
8.5.2021
9.5.2021
10.5.2021
11.5.2021
12.5.2021
13.5.2021
14.5.2021
15.5.2021
16.5.2021
17.5.2021
18.5.2021
19.5.2021
20.5.2021
21.5.2021
22.5.2021
23.5.2021
24.5.2021
25.5.2021 Projektové centrum
26.5.2021
27.5.2021
28.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
31.5.2021

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.6.2021
2.6.2021
3.6.2021
6.6.2021
5.6.2021
6.6.2021
7.6.2021
8.6.2021
9.6.2021
10.6.2021
11.6.2021
12.6.2021
13.6.2021
14.6.2021
15.6.2021
16.6.2021
17.6.2021  KVD - Dejiny staroveku
18.6.2021  KVD - Dejiny staroveku
19.6.2021
20.6.2021
21.6.2021
22.6.2021
23.6.2021
24.6.2021  doc. Klimovský 
25.6.2021
26.6.2021
27.6.2021
28.6.2021 PhDr. konanie
29.6.2021
30.6.2021

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.7.2021
2.7.2021
3.7.2021
4.7.2021
5.7.2021
6.7.2021
7.7.2021
8.7.2021
9.7.2021
10.7.2021
11.7.2021
12.7.2021
13.7.2021 Študijné odd.
14.7.2021 Študijné odd.
15.7.2021 Študijné odd.
16.7.2021
17.7.2021
18.7.2021
19.7.2021
20.7.2021
21.7.2021
22.7.2021
23.7.2021
24.7.2021
25.7.2021
26.7.2021
27.7.2021
28.7.2021
29.7.2021
30.7.2021
31.7.2021

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.8.2021
2.8.2021
3.8.2021
4.8.2021
5.8.2021
6.8.2021
7.8.2021
8.8.2021
9.8.2021
10.8.2021
11.8.2021
12.8.2021
13.8.2021
14.8.2021
15.8.2021
16.8.2021
17.8.2021
18.8.2021
19.8.2021
20.8.2021
21.8.2021
22.8.2021
23.8.2021
24.8.2021
25.8.2021
26.8.2021
27.8.2021
28.8.2021
29.8.2021
30.8.2021
31.8.2021