Kalendár rezervácií zasadačiek 2019/2020

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G236), Zasadačky dekana (G140) alebo Átria napíšte na rezervacie(at)fphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.9.2019
2.9.2019
3.9.2019
4.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
5.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
6.9.2019 K logiky 8 -18
7.9.2019
8.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
11.9.2019
12.9.2019 KSD 11-13
13.9.2019
14.9.2019
15.9.2019
16.9.2019
17.9.2019 9,30-11 Personálne 10-11 Erasmus+
18.9.2019 9.30 - 11.00 Personálne
19.9.2019 9.30-12.00 Personálne
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
23.9.2019 IMPACT 14-16
24.9.2019 Dekan 16-18
25.9.2019 8-16 Dekan                             16-18 Nové knihy a výskumy 9-14 Personálne Rezervované
26.9.2019

KPol 9- 13

KPol 18-20

K Pedagogiky 11- 13
27.9.2019 Personálne 9.00-10.30 Biela noc
28.9.2019 Biela noc
29.9.2019 Biela noc
30.9.2019   Personálne 9,30-11,00

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.10.2019 ActofKAA
2.10.2019 15-18 Nové knihy a výskumy (?) Prodekanka Lichnerová 9-10.30
3.10.2019 17,30-20,30 ActofKAA Študijné odd.
4.10.2019 10-12 Doktorandské(E) Študijné odd.
5.10.2019
6.10.2019
7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019

12-13 Cervantesov inštitút

15-18 Nové knihy a výskumy

Študijné odd. 11.00
10.10.2019

8.30-11.30 Jeden svet

KGNŠ 16-18

Dekan vedenie 9- 12

 

11.10.2019 KDVU 8 -18 KSF 10-11.30
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019

MESA10 KPOL 9-12.30
Kolégium dekana 13-16

KROM 17.00-19.00

Personálne 9.30-12.00
15.10.2019 Prevádzka
16.10.2019 AS FiF UK 9.00-15.30
17.10.2019 KSJ 8-18 AS FiF UK
18.10.2019 KSJ 8-18 KSF 9-18 Konferencia
19.10.2019 KPSYCH (stretnutie absolventov)
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019  11,00-13,00 KPA
23.10.2019  15-18 Nové knihy a výskumy(?)
24.10.2019

 Vedecká rada

17.00 KPolit

IMPACT 14-15, doc. Šilhár 17-19.30 12,30-14,30 KPA prednáška
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019

KKSF prednáška 10-12

 

IMPACT 9-12

KMJL 14.20-15.50

29.10.2019 Personálne 9.30
30.10.2019 15-18 Nové knihy a výskumy
31.10.2019

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.11.2019
2.11.2019
3.11.2019
4.11.2019 Konferencia (FiFUK, HÚSAV)

ŠČ AS 12,00-13,30
AS FiF 13,30-17,30

5.11.2019 Konferencia (FiFUK, HÚSAV)
6.11.2019

KFDF od 16.00 (APVV stretnutie)

Dobrý úradník od 17.00
7.11.2019 Personálne 9.00-14.00IMPACT 10-17
8.11.2019

Vedenie FiF UK 9.00

Nové knihy a výskumy 12.30-15.00

IMPACT 10-17
9.11.2019
10.11.2019
11.11.2019 10-11.30, 14-15.30 Gifu stretnutie
12.11.2019 K maďarčiny 10.45-12.30
13.11.2019 K maďarčiny 8-18
14.11.2019 KPA 14,00-16,00
15.11.2019 KGNŠ 11-13 KPSYCH 16.00-18.00
16.11.2019
17.11.2019
18.11.2019  MiniErasmus 10-11
19.11.2019  KGNŠ 16-18
20.11.2019 MiniErasmus 14-15  Nové knihy a výskumy 15-18 Canadian Studies 15.30-18.00
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
25.11.2019 Prodekanka Lichnerová 10-13.30 Personálne 9-10
26.11.2019  KRomanistiky 10.30-12.30
27.11.2019 KPsych 8- 18 KPSYCH 8- 18
28.11.2019

Vedecká rada 8 -13
KPSYCH 14 -18?

KPSYCH 8-18
29.11.2019
30.11.2019

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.12.2019
2.12.2019
3.12.2019 KVD, KSD, HÚSAV
4.12.2019

10.30-12.30 KSF (S.Kmecová)

16-17.30 KMJL

KVD, KSD, HÚSAV
5.12.2019 KMJL 14-16 KVD, KSD, HÚSAV
6.12.2019 Kat.etnológie a muzeológie 9-16
7.12.2019
8.12.2019
9.12.2019 KMJL 12.30-14.00 Personálne 9 -14
10.12.2019

 KRom 10-13

AS FiF UK 13.30

Univerzál valné zhomaženie 16.30-18.30
11.12.2019 15-18 Nové knihy a výskumy Cultura Nostra
12.12.2019  SAS 10.30 - 13.00 Personálne 9-14
13.12.2019 Katedra romanistiky 9.30 - 12.00 prodekan Zvara
14.12.2019 Katedra romanistiky
15.12.2019
16.12.2019
17.12.2019  AS FiF UK 13.30
18.12.2019 10,000-12,00 Disciplinárka
19.12.2019 VR 8 - 14
20.12.2019
21.12.2019
22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.1.2020  
2.1.2020  
3.1.2020  
4.1.2020  
5.1.2020  
6.1.2020  
7.1.2020  
8.1.2020  
9.1.2020  
10.1.2020  
11.1.2020  
12.1.2020  
13.1.2020  Dekan 9 - 16  
14.1.2020  
15.1.2020  
16.1.2020   9-13 Personálne  
17.1.2020  
18.1.2020  
19.1.2020  
20.1.2020  Doc. Szapuová 14- 15  
21.1.2020    
22.1.2020  Rektorát UK 9-17 IMPACT 14.00 - 16.00  
23.1.2020  Rektorát UK 9-14

Personálne 9-10

IMPACT 14.00-16.00

 
24.1.2020  
25.1.2020  
26.1.2020  
27.1.2020  
28.1.2020 KRVŠ 8 - 16  
29.1.2020  
30.1.2020    
31.1.2020      

Február

Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.2.2020
2.2.2020
3.2.2020 Stretnutie filológov 13,00-15,00
4.2.2020
5.2.2020
6.2.2020 Nové knihy a výskumy 16.30-19.00
7.2.2020 KPSYCH 8,00-16,00
8.2.2020
9.2.2020
10.2.2020 Workshop dr. Szabó KGNŠ Ukrajinci 14-16
11.2.2020
12.2.2020 14-15.30 IMPACT
13.2.2020  8,00-20,00 KZUR 9-13 Personálne 14-15.30 IMPACT
14.2.2020  8,00-20,00 KZUR
15.2.2020
16.2.2020
17.2.2020
18.2.2020  15.30-18.30 KPol, UNESCO KPOL, UNESCO 16.30-18.30
19.2.2020  
20.2.2020 ŠO 9,00 - 11,30
21.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
24.2.2020 SAS Tandem 10.00-13.00
25.2.2020  12-17 doc. Grusková
26.2.2020  10.00-13.30 p. Lichnerová
27.2.2020  Vedecká rada 8,00-14,00
28.2.2020
29.2.2020

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.3.2020
2.3.2020
3.3.2020
4.3.2020 Nové knihy a výskumy 15.30-19.00 13-14 dekan KROM
5.3.2020
6.3.2020
7.3.2020
8.3.2020
9.3.2020
10.3.2020  KROM 11-12.30
PhD. obhajoby (EM) 13.00
11.3.2020  Nové knihy a výskumy 15.30-19.00
12.3.2020 Personálne 9-12, dr. Világi 12.30 -14.00
13.3.2020 11.00 Etická komisia
14.3.2020
15.3.2020
16.3.2020  KPOL AS FiF UK 13,30
17.3.2020  KPOL 17,00-21,00 K Romanistiky 
18.3.2020  
19.3.2020  KFDF 14-18
20.3.2020     doc. Stahl 10-13
21.3.2020
22.3.2020
23.3.2020  PhD. obhajoby 11-13 (EM) SWAP
24.3.2020

   

 

25.3.2020    
26.3.2020

 Vedecká rada

Nové knihy (KPsych)

27.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
30.3.2020  AS 13.30 
31.3.2020 KSLaLV, ÚSLSAV

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.4.2020

KSLaLV konferencia 9-13 

Nové knihy a výskumy 15.30-19.00 (dr. Puchovská)

2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020 KRom AS FiF UK 13.30 KRom
7.4.2020 KRom KRom
8.4.2020 KRom KRom
9.4.2020 KRom KRom
10.4.2020
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020  Nové knihy a výskumy 15.30-18.00 (KFDF)
16.4.2020  Dobrotkov deň 14- 17,  KFDF 17-19 knižná prezentácia
17.4.2020 K psychológie 8 -19 K psychológie 14 -20
18.4.2020  K psychológie (dr. Herényiová)
19.4.2020
20.4.2020  AS 13.30
21.4.2020 KMJL 9-12.30
22.4.2020  dr. Grusková 16,00-19,00 Nové knihy a výskumy 15-18
23.4.2020  Mladá filozofia 8-20 Mladá filozofia 8-20
24.4.2020  Mladá filozofia 8-20 Mladá filozofia 8-20
25.4.2020  speváci? 9-12
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020  KSJ 14.30 - 16.00
29.4.2020
30.4.2020  VR

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.5.2020
2.5.2020
3.5.2020
4.5.2020
5.5.2020 doc. Grusková 14-19
6.5.2020 Nové knihy a výskumy 15.30-18.00 (dr.Koliová,dr.Beňová)
7.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
11.5.2020  13.00 Dekan
12.5.2020  KEM-Kultúrne dedičstvo 9-19
13.5.2020 

 KEM-Kultúrne dedičstvo 9-15

Nové knihy a výskumy 15.30-18.00

14.5.2020 Personálne 9-12
15.5.2020
16.5.2020
17.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
23.5.2020
24.5.2020
25.5.2020  AS FiF UK 13.30
26.5.2020
27.5.2020
28.5.2020  VR
29.5.2020
30.5.2020
31.5.2020

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.6.2020
2.6.2020
3.6.2020
4.6.2020
5.6.2020
6.6.2020
7.6.2020
8.6.2020
9.6.2020 KKaSF - konferencia arabistov
10.6.2020 KKaSF
11.6.2020 KKaSF Personálne 9 -12
12.6.2020 KKaSF
13.6.2020
14.6.2020
15.6.2020
16.6.2020 KKaSF
17.6.2020  KKaSF - konferencia 9-16 štátnice KROM KKaSF
18.6.2020  KKaSF - konferencia
19.6.2020  KKaSF - konferencia
20.6.2020
21.6.2020
22.6.2020  AS FiF UK 13.30
23.6.2020
24.6.2020 9-16 štátnice KRom
25.6.2020  VR Doktorandské (AL) 9-13
26.6.2020  Doktorandské (AL) 8-17 Doktorandské(AL) 8-17
27.6.2020
28.6.2020
29.6.2020 Doktorandské (AL) 13-17
30.6.2020

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.7.2020 Štátnice KRom 9-16
2.7.2020   KMJL APVV 8.30-17.00
3.7.2020 Personálne 9-14
4.7.2020
5.7.2020
6.7.2020
7.7.2020
8.7.2020
9.7.2020   Doktorandské (EM) 11-15
10.7.2020
11.7.2020
12.7.2020
13.7.2020
14.7.2020
15.7.2020
16.7.2020
17.7.2020
18.7.2020
19.7.2020
20.7.2020 Študijné 9-16
21.7.2020 Študijné 9-16
22.7.2020 Študijné 9-16
23.7.2020
24.7.2020
25.7.2020
26.7.2020
27.7.2020
28.7.2020
29.7.2020
30.7.2020
31.7.2020

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.8.2020
2.8.2020
3.8.2020 Študijné 9-16
4.8.2020 Študijné 9-16
5.8.2020 Študijné 9-16
6.8.2020
7.8.2020
8.8.2020
9.8.2020
10.8.2020
11.8.2020
12.8.2020
13.8.2020
14.8.2020
15.8.2020
16.8.2020
17.8.2020 PhD obhajoby 9-16
18.8.2020
PhD obhajoby 9-16
SAS
19.8.2020
PhD obhajoby 9-16
20.8.2020
PhD obhajoby 9-16
21.8.2020  9-12 Personálne
PhD obhajoby 9-16
22.8.2020  
23.8.2020
24.8.2020  10-13 obhajoba DP
PhD obhajoby SL (EM) 9-11 
25.8.2020

 9-13 PhD filozofia (EM)

13.15-14.00 Personálne

 9-13 PhD ET (EM)

14.30-16.00 ŠO

26.8.2020  PhD  filozofia (EM) 9-13

 PhD obhajoby (AL) 8-15

15-16 Etická komisia 

27.8.2020  PhD  Obhajoby(AL) 8-15 PhD obhajoby LV+SJ (EM) 10-15
28.8.2020  9-12 PhD obhajoby (AL)
29.8.2020
30.8.2020
31.8.2020