Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kalendár rezervácií zasadačiek 2019/2020

V prípade záujmu o rezerváciu Zasadačky Vedeckej rady (G236), Zasadačky dekana (G140) alebo Átria napíšte na rezervaciefphil.uniba.sk

September

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.9.2019
2.9.2019
3.9.2019
4.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
5.9.2019 K logiky 8 -18 K logiky 8 - 20
6.9.2019 K logiky 8 -18
7.9.2019
8.9.2019
9.9.2019
10.9.2019
11.9.2019
12.9.2019 KSD 11-13
13.9.2019
14.9.2019
15.9.2019
16.9.2019
17.9.2019 9,30-11 Personálne 10-11 Erasmus+
18.9.2019 9.30 - 11.00 Personálne
19.9.2019 9.30-12.00 Personálne
20.9.2019
21.9.2019
22.9.2019
23.9.2019 IMPACT 14-16
24.9.2019 Dekan 16-18
25.9.2019 8-16 Dekan                             16-18 Nové knihy a výskumy Rezervované
26.9.2019

KPol 9- 13

KPol 18-20

K Pedagogiky 11- 13
27.9.2019 Personálne 9.00-10.30 Biela noc
28.9.2019 Biela noc
29.9.2019 Biela noc
30.9.2019   Personálne 9,30-11,00

Október

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.10.2019 ActofKAA
2.10.2019 15-18 Nové knihy a výskumy (?) Prodekanka Lichnerová 9-10.30
3.10.2019 17,30-20,30 ActofKAA Študijné odd.
4.10.2019 10-12 Doktorandské(E) Študijné odd.
5.10.2019
6.10.2019
7.10.2019
8.10.2019
9.10.2019

12-13 Cervantesov inštitút

15-18 Nové knihy a výskumy

Študijné odd. 11.00
10.10.2019

8.30-11.30 Jeden svet

KGNŠ 16-18

Dekan vedenie 9- 12

 

11.10.2019 KDVU 8 -18 KSF 10-11.30
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019

MESA10 KPOL 9-12.30
Kolégium dekana 13-16

KROM 17.00-19.00

Personálne 9.30-12.00
15.10.2019 Prevádzka
16.10.2019 AS FiF UK 9.00-15.30
17.10.2019 KSJ 8-18 AS FiF UK
18.10.2019 KSJ 8-18 KSF 9-18 Konferencia
19.10.2019 KPSYCH (stretnutie absolventov)
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019  11,00-13,00 KPA
23.10.2019  15-18 Nové knihy a výskumy(?)
24.10.2019

 Vedecká rada

17.00 KPolit

IMPACT 14-15, doc. Šilhár 17-19.30 12,30-14,30 KPA prednáška
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019

KKSF prednáška 10-12

 

IMPACT 9-12

KMJL 14.20-15.50

29.10.2019 Personálne 9.30
30.10.2019 15-18 Nové knihy a výskumy
31.10.2019

November

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.11.2019
2.11.2019
3.11.2019
4.11.2019 Konferencia (FiFUK, HÚSAV)

ŠČ AS 12,00-13,30
AS FiF 13,30-17,30

5.11.2019 Konferencia (FiFUK, HÚSAV)
6.11.2019

KFDF od 16.00 (APVV stretnutie)

Dobrý úradník od 17.00
7.11.2019 Personálne 9.00-14.00IMPACT 10-17
8.11.2019

Vedenie FiF UK 9.00

Nové knihy a výskumy 12.30-15.00

IMPACT 10-17
9.11.2019
10.11.2019
11.11.2019 10-11.30, 14-15.30 Gifu stretnutie
12.11.2019 K maďarčiny 10.45-12.30
13.11.2019 K maďarčiny 8-18
14.11.2019 KPA 14,00-16,00
15.11.2019 KGNŠ 11-13 KPSYCH 16.00-18.00
16.11.2019
17.11.2019
18.11.2019  MiniErasmus 10-11
19.11.2019  KGNŠ 16-18
20.11.2019 MiniErasmus 14-15  Nové knihy a výskumy 15-18 Canadian Studies 15.30-18.00
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
25.11.2019 Prodekanka Lichnerová 10-13.30
26.11.2019  KRomanistiky 10.30-12.30
27.11.2019 KPsych 8- 18 KPSYCH 8- 18
28.11.2019

Vedecká rada 8 -13
KPSYCH 14 -18?

KPSYCH 8-18
29.11.2019
30.11.2019

December

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.12.2019
2.12.2019
3.12.2019 KVD, KSD, HÚSAV
4.12.2019 10.30-12.30 KSF (S.Kmecová) KVD, KSD, HÚSAV
5.12.2019 KVD, KSD, HÚSAV
6.12.2019 Kat.etnológie a muzeológie 9-16
7.12.2019
8.12.2019
9.12.2019 Personálne 9 -14
10.12.2019  AS FiF UK 13.30 Univerzál valné zhomaženie 16.30-18.30
11.12.2019 15-18 Nové knihy a výskumy Cultura Nostra
12.12.2019
13.12.2019 Katedra romanistiky
14.12.2019 Katedra romanistiky
15.12.2019
16.12.2019
17.12.2019  AS FiF UK 13.30
18.12.2019 10,000-12,00 Disciplinárka
19.12.2019 VR 8 - 14
20.12.2019
21.12.2019
22.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
28.12.2019
29.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

Január

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.1.2020  
2.1.2020  
3.1.2020  
4.1.2020  
5.1.2020  
6.1.2020  
7.1.2020  
8.1.2020  
9.1.2020  
10.1.2020  
11.1.2020  
12.1.2020  
13.1.2020  
14.1.2020  
15.1.2020  
16.1.2020  
17.1.2020  
18.1.2020  
19.1.2020  
20.1.2020  
21.1.2020  
22.1.2020  
23.1.2020  
24.1.2020  
25.1.2020  
26.1.2020  
27.1.2020  
28.1.2020  
29.1.2020  
30.1.2020  VR  
31.1.2020      

Február

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.2.2020
2.2.2020
3.2.2020
4.2.2020
5.2.2020
6.2.2020
7.2.2020
8.2.2020
9.2.2020
10.2.2020 Workshop dr. Szabó KGNŠ
11.2.2020
12.2.2020
13.2.2020
14.2.2020
15.2.2020
16.2.2020
17.2.2020
18.2.2020
19.2.2020  Nové knihy a výskumy 15.30-18.00
20.2.2020
21.2.2020
22.2.2020
23.2.2020
24.2.2020
25.2.2020
26.2.2020
27.2.2020  VR
28.2.2020
29.2.2020

Marec

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.3.2020
2.3.2020
3.3.2020
4.3.2020
5.3.2020
6.3.2020
7.3.2020
8.3.2020
9.3.2020
10.3.2020
11.3.2020
12.3.2020
13.3.2020
14.3.2020
15.3.2020
16.3.2020
17.3.2020
18.3.2020  Nové knihy a výskumy 15.30-18.00
19.3.2020
20.3.2020
21.3.2020
22.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
25.3.2020
26.3.2020  VR
27.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
30.3.2020
31.3.2020 KSLaLV,ÚSL SAV

Apríl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020 KRom AS FiF UK 13.30 KRom
7.4.2020 KRom KRom
8.4.2020 KRom KRom
9.4.2020 KRom KRom
10.4.2020
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020  Nové knihy a výskumy 15.30-18.00
16.4.2020 16.00 KFDF knižná prezentácia
17.4.2020 K psychológie 8 -1 K psychológie 14 -20
18.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020
29.4.2020
30.4.2020  VR

Máj

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.5.2020
2.5.2020
3.5.2020
4.5.2020
5.5.2020
6.5.2020
7.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
11.5.2020
12.5.2020
13.5.2020 Nové knihy a výskumy 15.30-18.00
14.5.2020
15.5.2020
16.5.2020
17.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
23.5.2020
24.5.2020
25.5.2020  AS FiF UK 13.30
26.5.2020
27.5.2020
28.5.2020  VR
29.5.2020
30.5.2020
31.5.2020

Jún

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.6.2020
2.6.2020
3.6.2020
4.6.2020
5.6.2020
6.6.2020
7.6.2020
8.6.2020
9.6.2020 KKaSF - konferencia arabistov
10.6.2020 KKaSF
11.6.2020 KKaSF
12.6.2020 KKaSF
13.6.2020
14.6.2020
15.6.2020
16.6.2020
17.6.2020
18.6.2020
19.6.2020
20.6.2020
21.6.2020
22.6.2020  AS FiF UK 13.30
23.6.2020
24.6.2020
25.6.2020  VR
26.6.2020
27.6.2020
28.6.2020
29.6.2020
30.6.2020

Júl

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.7.2020
2.7.2020
3.7.2020
4.7.2020
5.7.2020
6.7.2020
7.7.2020
8.7.2020
9.7.2020
10.7.2020
11.7.2020
12.7.2020
13.7.2020
14.7.2020
15.7.2020
16.7.2020
17.7.2020
18.7.2020
19.7.2020
20.7.2020
21.7.2020
22.7.2020
23.7.2020
24.7.2020
25.7.2020
26.7.2020
27.7.2020
28.7.2020
29.7.2020
30.7.2020
31.7.2020

August

Miestnosť Zasadačka Vedeckej rady (G236) Zasadačka dekana (G140) Átrium
1.8.2020
2.8.2020
3.8.2020
4.8.2020
5.8.2020
6.8.2020
7.8.2020
8.8.2020
9.8.2020
10.8.2020
11.8.2020
12.8.2020
13.8.2020
14.8.2020
15.8.2020
16.8.2020
17.8.2020
18.8.2020
19.8.2020
20.8.2020
21.8.2020
22.8.2020
23.8.2020
24.8.2020
25.8.2020
26.8.2020
27.8.2020
28.8.2020
29.8.2020
30.8.2020
31.8.2020