Výsledky projektu

V projekte IMPACT sme počas prvého roku realizácie pripravili kurikulá dvoch kurzov: kurz Ako učiť zahraničných študentov a kurz akademického písania. Oba kurzy ponúkame v akademickom roku 2020/2021 pre učiteľov Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity.

V lete 2020 prebehla medzinárodná akreditácia kurzu Ako učiť zahraničných študentov britskou Staff and Educational Development Association.

Základné princípy, ktoré sme sledovali pri tvorbe tohto kurzu, sme opísali v článku Supporting academics who teach international students, ktorý vyšiel v časopise ETH Learning and Teaching Journal 2(2), 2020, s. 217-220.