Kurz Ako inovatívne učiť na VŠ (v slovenčine)

Nový kurz pre začínajúcich učiteľov

Od akademického roka 2021/22 ponúkame nový kurz pre doktorandov a učiteľov FiF UK, ktorý im poskytne teoretické a praktické základy vyučovania na vysokej škole. Kurz vyučujeme slovenčine formou siedmich poldenných workshopov v zimnom semestri a praktickou časťou v letnom semestri, kde budú mať účastníci možnosť zaviesť do svojej učiteľskej praxe poznatky z workshopov, a to v spolupráci s vybraným mentorom spomedzi lektorov kurzu. V rámci kurzu predstavíme aktívne metódy vyučovania ako napríklad akademická debata, využitie hier a videí, Oxfordský tutoriál, záhadné otázky a iné, vrátane metód využiteľných online.

Kurz vedú Darina Dvorská, Lucia Hlavatá, Janka Medveďová, Gabriela Pleschová, Markéta Sedláková, Jozef Strakoš a Jaroslav Varchola.

Akreditori britskej Staff and Educational Development Association (SEDA) odporučili na stretnutí, ktoré sa konalo 15. júna 2021, aby kurz získal plnú medzinárodnú akreditáciu. Všetci absolventi tak získajú medzinárodne platný certifikát; rovnaký, ako napríklad absolventi podobných kurzov na Oxfordskej univerzite. Doktorandi zároveň dostanú 6 ECTS kreditov za každý úspešne absolvovaný semester.

Prvý workshop kurzu sa uskutoční v piatok 8. októbra 2021 (9:00-13:00) na FiF UK, Gondova 2, zasadacia miestnosť dekana (G140). Ďalšie workshopy sú naplánované v týchto termínoch: 

15. októbra 2021: aktívne metódy vo vyučovaní: akademická debata a gamifikácia

29. októbra 2021: aktívne metódy vo vyučovaní: Oxfordský tutoriál

12. novembra 2021: dialogické vyučovanie, vyučovanie založené na výskume a kolaboratívne zdôvodňovanie

26. novembra 2021: prednášanie a vedenie veľkých skupín študentov

10. decembra 2021: vyučovanie online

17, decembra 2021: hodnotenie študentov

10. január 2022: krátka ukážka vlastného vyučovania

Prihlasovanie na kurz sme predĺžili do 1. októbra 2021. Prihlášky zašlite emailom koordinátorke kurzu Lucii Hlavatej: lucia.hlavatauniba.sk. Prihláška zahŕňa stručný životopis (1-2 strany), motivačný list (prečo sa chce uchádzač prihlásiť na kurz; 400-600 slov) a písomnú reflexiu vlastných pedagogických skúseností (700-800 slov). Otázky k prihláške rada zodpovie Lucia Hlavatá emailom alebo telefonicky, kl. 2051. Kapacita kurzu je 15 účastníkov. Očakávame, že každý účastník/čka kurzu bude v letnom semestri učiť, aby mohli aplikovať poznatky získané v zimnom semestri.

Kurz realizujeme v rámci projektu HOSUED (Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning; 2020-1-SK01-KA203-078299), ktorý je financovaný zo schémy Erasmus+ Strategické partnerstvá.

Tešíme sa na všetky prihlášky!