Kurz Ako dobre učiť na VŠ (v slovenčine)

Pripravujeme

Od septembra 2021 ponúkneme nový pedagogický kurz pre doktorandov a učiteľov FiF UK, ktorý im poskytne teoretické a praktické základy vyučovania na vysokej škole. Kurz bude vyučovaný v slovenčine formou siedmich poldenných workshopov v zimnom semestri a praktickou časťou v letnom semestri, kde budú mať účastníci možnosť zaviesť do svojej učiteľskej praxe poznatky z workshopov, a to v spolupráci s vybraným mentorom spomedzi lektorov kurzu. V rámci kurzu predstavíme aktívne metódy vyučovania ako napríklad akademická debata, využitie hier, prehrávanie videa, Oxfordský tutoriál, záhadné otázky a iné, vrátane metód využiteľných online.

Kurz budú viesť lektori Darina Dvorská, Lucia Hlavatá, Janka Medveďová, Gabriela Pleschová, Markéta Sedláková, Jozef Strakoš a Jaroslav Varchola. Momentálne pracujeme na získaní medzinárodnej akreditácie kurzu od Staff and Educational Development Association (SEDA). Viac informácií prinesieme začiatkom roka 2021.

Kurz pripravujeme v rámci nového projektu s názvom Designing holistic and sustainable educational development to improve student learning (2020-1-SK01-KA203-078299), ktorý je financovaný zo schémy Erasmus+ Strategické partnerstvá. Tešíme sa na všetkých účastníkov kurzu.