Ciele

Cieľom projektu IMPACT je zlepšiť internacionalizáciu na univerzitách v Európe prostredníctvom zlepšenia pedagogických schopností učiteľov. Tento cieľ chceme dosiahnuť tým, že vytvoríme a zrealizujeme dva kurzy: 1) kurz, ktorý pripraví učiteľov na vyučovanie zahraničných študentov a zmiešaných skupín s domácimi a zahraničnými študentmi, 2) kurz akademického písania pre učiteľov. Výsledky oboch kurzov vyhodnotíme v najmenej dvoch štúdiách. Vytvoríme tiež voľne dostupný portál so zdrojmi na vyučovanie kurzov v oblasti humanitných a spoločenských vied a pripravíme plán, ktorý pomôže partnerským inštitúciám projektu zlepšiť celkovú kvalitu vyučovania.