Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2024/2025

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Informácia o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky

Pri študijných programoch učiteľstva, resp. prekladateľstva a tlmočníctva si nezabudnite pozrieť informácie o oboch zložkách študijného programu.

archeológia
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
dejiny umenia
estetika
etnológia
filozofia
germánske štúdiá
história
informačné štúdiá
klasické jazyky
maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
marketingová komunikácia
muzikológia
pedagogika
politológia
psychológia
religionistika
románske štúdiá
ruské a východoeurópske štúdiá
slovanské štúdiá
slovenský jazyk a literatúra
sociológia
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)
východoázijské jazyky a kultúry
žurnalistika

Študijné programy v študijnom odbore filológia, zameranom na prekladateľstvo a tlmočníctvo

anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúraslovenský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúryhistórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúrynemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo filozofie a fyziky
učiteľstvo filozofie a histórie
učiteľstvo filozofie a matematiky
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a pedagogiky
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry