Mgr. Lenka Pechová

Lenka Demková

Stručný životopis

 • od roku 2015: doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, dizertačná práca "Metamorfický charakter trasovania cestnej siete na Považí (od praveku až po stredovek)" (školiteľ: doc. PhDr.Michal Slivka, CSc.)
 • 2010-2012: magisterské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterská práca "Šperk z rímskej Gerulaty" (školiteľ: prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.)
 • 2007-2010: bakalárske štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, bakalárska práca "Kvádske sídliská na území juhozápadného Slovenska" (školiteľ: prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.)

Terénna činnosť 

 • 2015: Bratislava-Rusovce - záchranny výskum, rímske osídlenie (SAHI)
 • 2012
  • Senica-Kolónia - systematický výskum polykultúrnej lokality, pravek, včasný stredovek (Katedra archeológie FiF UK)
  • Bratislava-Rusovce – záchranny výskum, rímske osídlenie (SAHI)
  • Sekule – germánske žiarové pohrebisko (AÚ SAV)
  • Vráble – opevnená sídlisko zo staršej doby bronzovej (AÚ SAV, RGK Frankfurt a. M.)
 • 2011: Komárno - záchranný výskum stredovekého cintorína (SAHI)
 • 2010: Bratislava-Rusovce - záchranný výskum, rímske osídlenie (SAHI)
 • 2009-2010: Bratislava-hrad - záchranný výskum, polykultúrna lokalita (Mestský úrad ochrany pamiatok)
 • 2009
  • Carnuntum, Rakúsko - rímske osídlenie (Viedenská univerzita)
  • Eupatoriya-Čajka, Ukrajina - grécka kolónia (Moskovská štátna univerzita)
 • 2008
  • Eupatoriya-Čajka, Ukrajina - grécka kolónia (Moskovská štátna univerzita)
  • Bratislava-Devín - hrad (Múzeum mesta Bratislavy)
  • Šamorín - záchranný výskum stredoveké osídlenie (SAHI)
 • 2007-2008: Bratislava-Vydrica - záchranný výskum, polykultúrna lokalita (SAHI)

Publikácie

 • Demková, L. Šperk z rímskej Gerulaty. In: Krištuf, D. (ed.): Konstruování minulosti. Plzeň 2012, s. 9-22. 

Iné aktivity

 • 2011-2012: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Praha, LPP ERASMUS – študijný pobyt
 • 2011: Vrgorac (Chorvátsko) – ERASMUS Interkras IP program – medzinárodný interdisciplinárny workshop zameraný na krasovú oblasť
 • 2010: Spoluorganizácia a sprevádzanie zájazdu  po archeologických lokalitách na území Slovenska. Príprava itinerára a opisných textov k jednotlivým lokalitám.