Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z ERASMU SOM ODCHÁDZALA AKO NOVÝ ČLOVEK

Angličtina dovtedy nebola mojou prednosťou. Domov som sa vrátila s pocitom, že som schopná písať seminárne práce v angličtine na zadaný filozofický problém.

Čo hovorila? Rozumeli ste jej? Kam mám ísť? Kde je univerzita? Aký autobus?

Bitka o komfortnú zónu. Tak by som charakterizovala vnútorný boj každého, kto sa rozhodne ísť na Erazmus. Stále si spomínam na prvé rozpačité dni, kedy pre mňa fráza „viem, že nič neviem,“ nadobúdala úplne nový rozmer. Bola som stratená v priestore a čase, pričom som si uvedomovala, že angličtina nie je jednou z mojich predností. Avšak, keď sa prvotné rozpaky rozplynuli a ja som konečne trafila z bodu A do bodu B bez nosa zapichnutého v Google Maps, začala som si svoj pobyt naozaj užívať. Postupnými krôčikmi som spoznávala nových ľudí, univerzitu, prostredie a kultúru. Ocitla som sa  na okúzľujúcom mieste. Cyprus a jeho hlavné mesto Nikózia sa stali mojím domovom na najbližšie 4 mesiace.

Erazmus je jedinečnou príležitosťou vyskúšať si život v zahraničí, počas štúdia na prestížnych univerzitách, ktoré ponúkajú jedinečné príležitosti pre sebarealizáciu a zdokonaľovanie sa vo všetkých smeroch – osobnostných aj akademických. Keď som odchádzala z domu, vrcholom môjho úsilia v angličtine bol 500 slovný sloh. Domov  som sa vracala s pocitom, že som bola schopná písať eseje a seminárne práce v anglickom jazyku na zadaný filozofický problém.

Taktiež by som nikdy nedúfala, že v priebehu štyroch mesiacov budem namiesto rozpačitých nesúrodých odpovedí plynulo konverzovať  a žartovať so svojimi novými zahraničnými priateľmi z celej Európy. Z Erazmu som odchádzala ako nový človek.

Prajem všetkým z celého srdca, aby prekonali svoju nesmelosť a odvážili sa spraviť prvý krok k tomu, aby prežili nezabudnuteľné mesiace svojho života. Prekonajte svoju komfortnú zónu. Verte mi, stojí to za to.

Kristína Pekárová, študentka Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK

<output>

Čo hovorila? Rozumeli ste jej? Kam mám ísť? Kde je univerzita? Aký autobus?

Bitka o komfortnú zónu. Tak by som charakterizovala vnútorný boj každého, kto sa rozhodne ísť na Erazmus. Stále si spomínam na prvé rozpačité dni, kedy pre mňa fráza „viem, že nič neviem,“ nadobúdala úplne nový rozmer. Bola som stratená v priestore a čase, pričom som si uvedomovala, že angličtina nie je jednou z mojich predností. Avšak, keď sa prvotné rozpaky rozplynuli a ja som konečne trafila z bodu A do bodu B bez nosa zapichnutého v Google Maps, začala som si svoj pobyt naozaj užívať. Postupnými krôčikmi som spoznávala nových ľudí, univerzitu, prostredie a kultúru. Ocitla som sa  na okúzľujúcom mieste. Cyprus a jeho hlavné mesto Nikózia sa stali mojím domovom na najbližšie 4 mesiace. 

Erazmus je jedinečnou príležitosťou vyskúšať si život v zahraničí, počas štúdia na prestížnych univerzitách, ktoré ponúkajú jedinečné príležitosti pre sebarealizáciu a zdokonaľovanie sa vo všetkých smeroch – osobnostných aj akademických. Keď som odchádzala z domu, vrcholom môjho úsilia v angličtine bol 500 slovný sloh. Domov  som sa vracala s pocitom, že som bola schopná písať eseje a seminárne práce v anglickom jazyku na zadaný filozofický problém.

Taktiež by som nikdy nedúfala, že v priebehu štyroch mesiacov budem namiesto rozpačitých nesúrodých odpovedí plynulo konverzovať  a žartovať so svojimi novými zahraničnými priateľmi z celej Európy. Z Erazmu som odchádzala ako nový človek.

Prajem všetkým z celého srdca, aby prekonali svoju nesmelosť a odvážili sa spraviť prvý krok k tomu, aby prežili nezabudnuteľné mesiace svojho života. Prekonajte svoju komfortnú zónu. Verte mi, stojí to za to J.

Kristína Pekárová, študentka Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK

</output>

<output>Angličtina dovtedy nebola mojou prednosťou. Domov som sa vrátila s pocitom, že som schopná písať seminárne práce v angličtine na zadaný filozofický problém.</output>

<output>Angličtina dovtedy nebola mojou prednosťou. Domov som sa vrátila s pocitom, že som schopná písať seminárne práce v angličtine na zadaný filozofický problém.</output>