Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spoločná krajina - nový projekt politológov z FIF UK

V Spoločnej krajine vytvárame priestor pre dialóg a angažovanosť mladých ľudí

Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Denníkom N spúšťa projekt „Spoločná krajina“, ktorý je výsledkom znepokojenia z výsledku posledných parlamentných volieb. Najmä voľba prvovoličov, ktorá dopomohla vstupu extrémistov do parlamentu, inšpirovala diskusie o príčinách radikalizácie mladých ľudí, absencii kritického myslenia, či nedostatku pozitívnych vzorov. Katedra politológie ako jeden z iniciátorov a riešiteľské pracovisko projektu si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, ktorú má v oblasti vzdelávania, ale aj vo formovaní diskusie o spoločenských témach a vytváraní dialógu.
Cieľom projektu „Spoločná krajina“ je preto prispieť k pozitívnej zmene, šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodlivosti medzi mladými ľuďmi prostredníctvom  sérir diskusií na stredných školách, predovšetkým v „zabudnutých“ regiónoch Slovenska, kde sa najvýraznejšie prejavila podpora extrémizmu. Diskusie budú pre študentov príležitosťou stretnúť spoločensky angažované osobnosti so silným príbehom a v otvorenom dialógu zdieľať názory o hodnotách a súčasných výzvach v spoločnosti. Postrehy zo stretnutí budú publikované na webe Denníka N, pričom študenti budú mať možnosť v témach pokračovať prostredníctvom vlastných študentských iniciatív.
Projekt úzko spolupracuje s iniciatívou „Zabudnuté Slovensko“, ktorej zakladateľmi sú Andrej Bán a Michal Karako, ktorí  budú od septembra organizovať v regiónoch verejné diskusie o extrémizme a totalitných režimoch. Projekt je podporený grantom z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave na obdobie september 2016 – jún 2017. Riešiteľským tímom sú prof. Jozef Bátora, PhD. a Mgr. Marta Králiková z Katedry politológie FiF UK.