Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenskí mayológovia o nových objavoch

Slovenskí mayológovia súčasťou svetových objavov

Centrum mezoamerických štúdií FiF UK sa významnou mierou podieľalo na zásadných objavoch týkajúcich sa mayskej civilizácie. Medzinárodné konzorcium, ktorého boli naši vedci súčasťou, objavilo  vďaka technológii leteckého laserového skenovania pod guatemalskou džungľou ohromujúce množstvo  mayských miest, pyramíd, chrámov a iných  stavieb. Slovenskú účasť na týchto objavoch predstavil  tlačovej konferencii na pôde FiF UK 8. februára 2018 riaditeľ Centra  a vedúci katedry  religionistiky prof.  Milan Kováč  a dr. Tibor Lieskovský zo Stavebnej fakulty STU.  „Objaviť v priebehu jedného roka 60 000 stavieb a stovky starovekých miest nemá vo výskume dejín civilizácií nijakú obdobu. Bolo to ako sci-fi,“ hovorí prof. Kováč.

Guatemalská provincia Petén, kde výskum prebiehal, má rozlohu asi  troch štvrtín rozlohy Slovenska. Podľa analyzovaných dát získaných skenovaním ju kedysi obývalo až 10-15 miliónov obyvateľov, ktorí vybudovali premyslený  systém zavlažovania terasovitých polí, meliorácií močarísk, ciest, pevností , astronomických stavieb a iných budov.  Dnes je z väčšej časti porastená nepreniknuteľným pralesom.  Laserové skenovanie a následné vyhodnotenie dát umožnilo oveľa rýchlejšie určiť, kde sa hustej džungli nachádzajú mayské objekty. Archeológovia potom pri overovacích vykopávkach môžu ísť  „naisto.“ „Ak nám model ukázal, že na istom mieste je staroveké ihrisko na loptové hry, keď sme tam prišli a začali kopať, naozaj sme našli jeho zvyšky,“ hovorí prof. Kováč.

Ťažiskom výskumu slovenského tímu boli otázky mayského poľnohospodárstva, dáta týkajúce sa tejto oblasti spracúvajú aj pre ostatných štyroch členov konzorcia. „To, že sme boli prizvaní k spracovaniu najväčšieho súboru dát laserového skenovania v dejinách archeológie, svedčí o našej významnej pozícii pri výskumoch starovekej mayskej civilizácie, a tiež o našej schopnosti inovatívne narábať s najnovšími technológiami. Ako jediní z celého medzinárodného konzorcia disponujeme výsledkami vlastných kalibrovaných archeologických vykopávok, čo nám umožňuje vypracovať rozsiahlu štúdiu o environmentálnej udržateľnosti starovekého mayského sveta“ hovorí prof. Kováč.

Spracovanie dát, ktoré získalo Centrum mezoamerických štúdií  FiF UK z laserového skenovania,  prebieha v interdisciplinárnom prostredí niekoľkých slovenských subjektov. Dr. Tibor Lieskovský z STU získané dáta filtruje, analyzuje a zhotovuje digitálne podklady k interpretácii. Následne sa doktorand Mgr. Tomáš Drápela z Filozofickej fakulty UK venuje interpretácii a dokumentácii nájdených objektov. Prof. Milan Kováč, ktorý celý výskum zastrešuje, vykonáva s jeho tímom z CMS Filozofickej fakulty UK archeologické overovanie nálezov získlaných skenovaním priamo v teréne guatemalskej džungle. Nájdené vzorky pôdy následne overuje tím prof. Pavla Dlapu z Prírodovedeckej fakulty UK. Všetky získané dáta sú potom integrované a spracovávané pomocou najnovších technológií, ako sú napríklad neurónové siete a využitie prvkov umelej inteligencie. Komplexné výsledky a metódy bádania slovenský tím sprístupňuje medzinárodnému konzorciu, čím sa významne podieľa na najprevratnejšom projekte bádania mayskej civilizácie za posledných stopäťdesiat rokov. Kolektívna štúdia celého konzorcia sa v súčasnosti pripravuje na vydanie v časopise Science.

 

Slovák dosiahol životný úspech: Objavil v džungli zabudnuté mestá Mayov

K veľkému objavu v pralese prispeli slovenskí experti

Slovenský archeolog se podílel na objevu mayského města. Jde o nejhustěji obydlenou oblast starověku

V džungli objavili pyramídy, polia aj mestá Mayov: Ocitli sme sa aj na miestach, kde ľudia neboli celé stáročia

Obrovský úspech slovenských vedcov: Pracujú na jednom z najväčších archeologických objavov na svete

Mayské pamiatky ohrozuje vykrádačstvo. Dochádza k devastácii kultúrneho dedičstva, vraví vedec