Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spomienky prof. Eduarda Krekoviča

„Pred 50 rokmi som bol študentom  FiF UK. Hroznú správu o tragickej smrti študenta J. Palacha sme sa dozvedeli z médií (vtedy sa to ešte nedalo dosť dobre ututlať) a hneď sme začali organizovať zhromaždenia na fakulte - bola to  inšpirácia Prahou - a nadväzovať kontakty s inými fakultami v Bratislave. Bol som členom tzv. politického výboru pri fakultnom výbore Zväzu vysokoškolákov Slovenska, ktorý sa sformuloval po jesennom okupačnom štrajku. 21. januára skupina študentov najmä z našej fakulty začalo spontánne hladovku vo vestibule Rektorátu UK. Neviem, kto bol iniciátorom. Vyvrcholením našich aktivít bol sprievod z Gottwaldovho námestia (dnes n. Slobody) na rektorát UK, ktorý sme spoluorganizovali 25. januára, v deň pohrebu J. Palacha. Na schodoch rektorátu prečítal Stanislav Fila emotívny prejav. Autorom bol Ivan Štrpka – básnik, člen skupiny Osamelí bežci. A situácia sa začala komplikovať. Stovky policajtov pred rektorátom sa pohlo smerom ku schodom a dav sa uchýlil do vestibulu. Tam už polícia nešla, platilo akési nepísané pravidlo o nedotknuteľnosti akademickej pôdy. Prejav dokončil S. Fila v miestnosti č. 127 na Gondovej ulici, kde sa konal improvizovaný smútočný akt. Bolo to posledné masové vystúpenie bratislavských študentov proti okupácii, potom už nasledovali normalizačné čistky. Z FiF UK bolo vyhodených 5 najaktívnejších predstaviteľov študentov. Iróniou osudu bola skutočnosť, že vedenie fakulty, ktoré ich vyhodilo, bolo postupne tiež vyhodené.“