Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Literárny fond ocenil Doc. Jozefa Tancera

Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii  spoločenských vied získal doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky  za dielo Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave (Slovart, 2016). Kniha prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi a analýz autora prináša nové poznatky o jazykovej situácii v  medzivojnovej Bratislave.  

V tomto roku ide už o druhé ocenenie Literárneho fondu pre vedca z našej fakulty, v júni udelil Literárny fond prémiu v kategórii literárna veda profesorovi Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Jánovi Zamborovi za monografiu Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (Bratislava, LIC 2016).