FAKULTA POKRAČUJE V OPRAVÁCH BUDOVY, PRIPRAVUJE SA NA STOROČNICU

V budovách Filozofickej fakulty UK na Gondovej a Štúrovej ulici pokračujú opravy a rekonštrukčné práce. Fakulta sa chce pripraviť na oslavy svojej storočnice v r. 2021.

Najrozsiahlejšou akciou je momentálne oprava veľkej časti podlahy na druhom poschodí, kde sa obnovuje terrazzová dlažba. Kým v iných častiach budovy zostalo terazzo zachované pod vrstvami linolea, na časti chodby na druhom poschodí  úplne chýbalo. Je to zrejme preto, lebo táto časť budovy, obrátená k Dunaju, bola najviac poškodená pri bombardovaní Bratislavy v r. 1944. „Najskôr bolo potrebné odstrániť starú popraskanú betónovú podlahu, vyviesť niekoľko ton sute a vyliať nový betónový poter. Na ten bolo vyliate terrazzo, pričom zachovávame farebnosť a štruktúru podľa zachovanej terrazzovej podlahy na zvyšnej časti podlažia," hovorí tajomník fakulty Radoslav Števčík.

Na Gondovej ulici prebehla tiež renovácia parketových podláh vo viacerých učebniach a kanceláriách, vrátane zasadačky Vedeckej rady, vymenili sa stoličky v zasadačke dekana. Rekonštrukciou tiež prejde oddychová miestnosť pre študentov vedľa bufetu na prízemí, ktorú sponzoruje spoločnosť IBM. Plánovaná je tiež renovácia vstupných dverí budovy.

Náročnejšou rekonštrukciou bude debarierizácia budovy na Štúrovej ulici, kde fakulta na mieste starej postaví novú vrátnicu, ktorej súčasťou bude aj zdvihová plošina. Tá umožní dostať sa bez bariér na zvýšené prízemie budovy. Opravy financuje fakulta z vlastných zdrojov, na debarieriáciu budovy na Štúrovej poskytol peniaze Rektorát UK z dotácie ministerstva školstva.

Chodba na Gondovej 2, 2. poschodie

 

Zasadačka vedeckej rady G236

 

Učebňa pedagogiky a andragogiky G207

Zasadačka dekana G140