Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Bokníková získala nomináciu na krištáľové krídlo 2017

Doc. Andrea Bokníková, PhD. z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy našej fakulty bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017 v kategórii publicistika a literatúra. Nomináciu získala za svoju knihu Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia.

Kniha – čítanka prináša básne 12 autoriek, ktoré boli ako poetky doteraz pre slovenskú literatúru neobjavené, či menej poznané. Okrem samotných básní kniha prináša ich životopisné medailóny, úryvky zo zachovanej korešpondencie, fotografie a ďalší dokumentačný materiál, ktorý doc. Bokníková objavila v knižniciach a vo verejných i v súkromných archívoch. Súčasťou čítanky je jej štúdia, ktorá charakterizuje tvorbu poetiek a dáva ich do dobových súvislostí, ako aj podrobný poznámkový aparát. Výsledkom je jedinečná a atraktívna kniha, ktorá prináša nevšedný čitateľský zážitok.

Medzi poetkami, ktoré Andrea Bokníková vo svojej knihe vytiahla z hlbín zabudnutia, sú Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Za svojho života publikovali krátky čas, alebo sa ich básne zachovali len v rukopise, niektoré boli z politických dôvodov vymazané zo slovníkov. „Okrem prekážok v písaní narážali na ťažkosti spojené so svojím rodom, keď spoločnosť od žien očakávala inú životnú náplň a mnohé pod váhou osobných, nezriedka však aj politických okolností s písaním predčasne prestali. Zostavovateľka zozbierala roztratené publikované a nepublikované básnické texty poetiek vo verejných a súkromných archívoch a pripravila ich do čitateľsky atraktívnej podoby. Rovnako však „zozbierala” aj osudy autoriek, ukázala ich životné cesty od začiatku do konca, dovolila im prehovoriť ich vlastnými slovami,“ uviedol odborný posudzovateľ čítanky Ján Gavura.

Kniha Potopené duše vyšla v knižnej edícii ASPEKT, v edičnom rade čítaniek, v nevšednej a nápaditej grafickej úprave Jany Sapákovej. Odborne ju posúdili: Ján Gavura, Vladimír Petrík a Jaroslav Šrank, k jej výslednej podobe svojimi podnetmi prispeli tiež redaktorky vydavateľstva Aspekt Jana Cviková a Jana Juráňová, Gabriela Múcsková ju obohatila poznámkami o jazykovej podobe básní.

Ukážky z publikácie