Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer rozvoja FiF UK na roky 2015-2020

Dlhodobý zámer rozvoja Filozofickej fakulty na roky 2015-2020 pripravilo vedenie fakulty začiatkom roku 2015. Pripomienkovali ho vedúci katedier a dokument následne prerokovalo Kolégium dekana 9. marca 2015. V priebehu apríla tento strategický dokument prerokuje aj Vedecká rada FiF UK a Akademický senát FiF UK.

Dlhodobý zámer rozvoja FiF UK na roky 2015-2020