prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

E-mail: vladimir.zvara(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1274, + 421 918 425 188
Miestnosť: G136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Konzultačné hodiny: pondelok 11,00 - 12, 00 a streda 11,00 – 12,00 h
(Vzhľadom na mimoriadne protipandemické opatrenia sú konzultačné hodiny od 26. 10. 2020 dočasne zrušené. Kontaktujte ma, prosím, e-mailom, ozvem sa obratom)

 

V rokoch 1987 – 1992 študoval hudobnú vedu a estetiku na Karlovej univerzite v Prahe (u profesorov Ivana Vojtěcha a Miloša Jůzla). Ako doktorand absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe a Viedni. V rokoch 1998 – 2001 pracoval v Ústave hudobnej vedy SAV. Od roku 2002 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty UK, kde vyučuje dejiny opery, dejiny hudby 19. a 20. storočia a hudobnú estetiku (docent od roku 2005, vedúci katedry od roku 2007). V rokoch 1996 – 2007 bol dramaturgom Opery Slovenského národného divadla, kde inicioval niektoré osobité projekty (opera Martina Burlasa Kóma). V súčasnosti sa ako dramaturg podieľa na jednotlivých operných produkciách, a to najmä v spolupráci s režisérom Petrom Konwitschným (Janáček: Z mrtvého domu, Zürich a Viedeň 2011, Její pastorkyňa, Graz 2014, VěcMakropulos, Bratislava 2016). Pedagogicky pôsobil na univerzitách v Bayreuthe a Prahe, ako aj na Vysokej škole múzických umení. Podieľa sa na medzinárodných vedeckých projektoch, pôsobí ako publicista, editor a prekladateľ. Predseda správnej rady Nadácie Jána Cikkera (2000 – 2002), člen grantových komisií na Ministerstve kultúry SR (2000 – 2012), člen redakčnej rady časopisov Studiamusicologica (Brno, od roku 2008) a acta.musicologica.cz (od roku 2004). Od 1. júla 2019 je prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.