Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy

prof. Martin Slobodník, PhD.
e-mail: martin.slobodnikuniba.sk
tel.: + 421 2 59339328
miestnosť: 137 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00

 

Prof. Martin Slobodník, PhD., je absolventom Filozofickej fakulty UK (čínsky jazyk a kultúra; 1994). V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore všeobecné dejiny. V roku 2016 bol vymenovaný za profesora v odbore orientálne jazyky a kultúry. Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov a náboženskej politike v Číne. V rokoch 1994–2000 pôsobil v Ústave orientalistiky SAV. V roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na univerzite v Bonne. Získal viaceré domáce i zahraničné granty (Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Research Support Scheme, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, Academy of Korean Studies). V rokoch 2007–2013 bol vedúcim Katedry východoázijských štúdií. Post prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie zastáva od 1. júna 2013. Od 1. apríla 2017 má na starosti aj medzinárodné vzťahy.