Cultura Nostra

Študentské združenie Cultura Nostra sme my, bežní študenti, ktorí sa rozhodli vo svojom vlastnom voľnom čase robiť niečo prospešné pre študentský život na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne pôsobíme na fakulte od 5. decembra 2014 a je nás 11 členov prevažne z odboru história, zároveň 2 členovia predsedníctva CN zastávajú senátorské funkcie v Študentskej časti Akademického senátu FiF UK.

Vychádzajúc z cieľov zakotvených v stanovách nášho združenia je našou primárnou činnosťou organizácia podujatí v rámci filozofickej fakulty a spolupráca s inými združeniami, spolkami, organizáciami, či katedrami na rôznych projektoch. Úplne sme zastrešovali celofakultné podujatia Vianoce na fakulte 2014, Ples Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2015, Dies Academicu 2015, Vianoce na fakulte 2015, Ples Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 2016. Radi sme po oslovení pomáhali pri projektoch: Univerzitný stromček prianí, Spomienka na pochod študentov 16.11.1989 (v rámci Festivalu Slobody organizovanom Ústavom pamäti národa), Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte 2016, Holandský flám 2016 (spolupráca s Katedrou germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky). V lete 2015 sme po schválení vedením rozbehli plán paletového nábytku, ktorý má v teplejších mesiacoch spríjemniť prostredie pod átriom.