Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

SPOMÍNAME NA PROF. MARTINA SLOBODNÍKA

Prof. Martin Slobodník je na Filozofickej fakulte stále významne prítomný

Čas: 10. apríl 2020.
Miesto: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Svet: niektorá z lepších alternatív súčasného sveta.
Udalosť: oslava životného jubilea dekana fakulty.

Áno, v inom – nepochybne priaznivejšom – svete by sme práve 10. apríla gratulovali prof. Martinovi Slobodníkovi, dekanovi FiF UK, k jeho 50. narodeninám. Želali by sme mu pevné zdravie, veľa šťastia v súkromnom aj v pracovnom živote, trpezlivosť a múdrosť pri spravovaní fakulty, aj množstvo pozitívnych stimulov k jeho ďalšej vedeckej a pedagogickej práci.
Každú gratuláciu by si v miernych rozpakoch skromného introverta vypočul a k svojmu charakteristickému úsmevu by pridal drobný postreh či poznámku, ktorou by duchaplne vypointoval celú trochu banálnu alebo gýčovú situáciu. V tom bol Martin Slobodník majster – mal veľký dar pretvoriť drobnú ideu či nápad, ktorý by mnohým pripadal málo zaujímavý, na niečo pozoruhodné, životaschopné a prospešné.
Prítomnosť Martina Slobodníka je na fakulte stále významne viditeľná. Nemám tým na mysli len drobnú pripomienku, jeho fotografiu na paneli bývalých dekanov na chodbe dekanátu, ale množstvo aktivít a projektov, ktoré pripravoval alebo na ktorých sa podieľal. Malý kaleidoskop spomienok jeho kolegýň a kolegov je len drobnou ochutnávkou celého spektra aktivít, ktoré inicioval, propagoval aj realizoval Martin Slobodník.

Marián Zouhar, dekan FiF UK


Martin Slobodník zanechal významnú stopu v skúmaní čínsko-tibetských vzťahov

Vo svojom vededeckom bádaní sa Martin Slobodník zaoberal predovšetkým dejinami Číny. Jeho špeciálnym prínosom pre slovenskú vedu a akadémiu bola oblasť čínsko-tibetských vzťahov a problematiky štátu a náboženstva v Tibete. Bol tiež výborným pedagógom, ktorý mal rád študentov a študenti mali radi jeho.

Kurz Liberálna demokracia je príspevkom v zápase o zdravú občiansku spoločnosť u nás

Celofakultný kurz Liberálna demokracia pokračuje aj v tomto šk.roku. Jeho organizátori rozvíjajú tradíciu, ktorú založil Martin Slobodník. Ako sám raz napísal, kurz „je síce len drobným príspevkom v zápase o zdravú a fungujúcu občiansku spoločnosť na Slovensku, ale inak to nejde a som presvedčený, že to má zmysel.“

Fakultný Holubník je miesto pre študentskú dušu a jej vízie

Aj vďaka Martinovi Slobodníkovi dnes na fakulte  žije priestor, ktorý pre mnohých znamená „vypnutie“ a zároveň „otvorenie“ -  Holubník v podkroví na 4. poschodí budovy.
Profesor Slobodník Mal porozumenie pre študentské nápady: akoby neprestal byť zároveň aj študentom. Vedel, že študenti potrebujú typ priestoru, ktorý nebude ani armádny, ani vládny, ako má v rodokmeni zapísané budova fakulty.

Projekt IMPACT pomáha učiteľom FiF UK pedagogicky rásť

Pre profesora Slobodníka bola pedagogická činnosť ťažiskom práce vysokoškolského učiteľa. Za mimoriadne dôležité pokladal, aby na Filozofickej fakulte UK študovalo čoraz viac zahraničných študentov a na druhej strane fakulta dobre pripravila domácich študentov na štúdium či prácu v zahraničí. Už čoskoro bude môcť fakulta v tomto úsilí učiteľov podporiť.

Volejbal „chránenej dielne“ akademikov FiF UK  hráme ďalej

„Na záver by sa žiadal ešte nejaký motivačný citát, ale toho vás ušetrím,“ uzavrel prof. Slobodník svoj mail kolegom, v ktorom im navrhoval, aby využili možnosť chodiť si zahrať raz týždenne spolu volejbal. Začiatky boli rozpačité, no pre mnohých účastníkov sa  volejbalové utorky postupne stali pozitívnou závislosťou. Hrajú aj dnes, už bez hlavného iniciátora. Ale všetci s tým, že on je autorom a dušou tohto „projektu.“

Zaži deň v koži vysokoškoláka sa z fakultného nápadu stalo akciou celej univerzity

Od r. 2016 sa pravidelne v máji koná podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka určené študentom stredných škôl. Počas maturitného týždňa môžu zažiť atmosféru vysokej školy a vypočuť si popularizačné prednášky odborníkov z rôznych odborov. Podujatie, pri ktorého vzniku stál prof. Slobodník, sa už stalo jednou z pravidelných akcií, ktorými sa Univerzita Komenského snaží zaujímavým spôsobom komunikovať s budúcimi uchádzačmi o štúdium.