Zvedaví na vedu

Predstavujeme vedeckú činnosť odborníkov a odborníčok z FiF UK

PROJEKT NAŠICH PEDAGÓGOV MEDZI 13 NAJLEPŠÍMI14. 12. 2020

Tím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov.

PROBLÉM „DERAVÉHO POTRUBIA“ SA TÝKA AJ NAŠEJ FAKULTY10. 12. 2020

Výskum slovenského tímu potvrdil prítomnosť fenoménu „deravého potrubia“, pri ktorom dochádza k výpadku žien na ceste k vyššej akademickej pozícii.

AKADEMICKÉ PROSTREDIE AKO MIESTO ROVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ10. 11. 2020

Slovenský tím projektu EQUAL4EUROPE v súčasnosti mapuje názory a skúsenosti vyučujúcich, výskumníkov, študentov i manažmentu s akademickým prostredím.

Vedecká rada FiF UK zasadala v novom zložení06. 10. 2020

Členstvo vo VR FiF UK prijalo dvanásť nových členov a členiek – špičkových vedeckých osobností z našej fakulty aj z iných fakúlt a univerzít.