Správy z dekanátu

Informácie o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie FiF UK

FAKULTA PODPÍSALA DOHODY O SPOLUPRÁCI S KORPORÁCIAMI06. 05. 2021

Študenti FiF UK budú môcť absolvovať prax vo viacerých medzinárodných korporáciách a neziskových organizáciách.

RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU NAVŠTÍVIL FAKULTU29. 03. 2021

Nový riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o užšej medziinštitucionálnej spolupráci.

FIF UK A NÚCEM PODPÍSALI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI19. 02. 2021

Spolupráca umožní študentom psychológie získavať praktické zručnosti pre budúcu prácu v sektore školstva a vzdelávania.

FAKULTA ZAVÁDZA SYSTÉM PODPORY ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV30. 01. 2021

Činnosť študentských spolkov na FiF UUK bude fakulta podporovať prostredníctvom nového dotačného programu. Schválilo ho vedenie fakulty na zasadnutí 25....

Vedenie FiF UK rokovalo o prípravách na storočnicu fakulty 17. 12. 2020

Filozofická fakulta UK oslávi v šk. roku 2021/22 sto rokov svojho fungovania. O prípravách aktivít a podujatí spojených s výročím rokovalo vedenie fakulty na...

PORTUGALČINA NA FIF UK ZÍSKALA PODPORU09. 11. 2020

Veľvyslankyňa Portugalska a dekan FiF UK podpísali zmluvu o predĺžení spolupráce.