Správy z dekanátu

Informácie o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie FiF UK

Vedenie FiF UK rokovalo o prípravách na storočnicu fakulty 17. 12. 2020

Filozofická fakulta UK oslávi v šk. roku 2021/22 sto rokov svojho fungovania. O prípravách aktivít a podujatí spojených s výročím rokovalo vedenie fakulty na...

PORTUGALČINA NA FIF UK ZÍSKALA PODPORU09. 11. 2020

Veľvyslankyňa Portugalska a dekan FiF UK podpísali zmluvu o predĺžení spolupráce.