Zvedaví na vedu

Predstavujeme vedeckú činnosť odborníkov a odborníčok z FiF UK

Projekt NATKON: výskum dominantných prúdov súčasnej...19. 10. 2023

Aké myšlienkové smery stoja v centre súčasných filozofických debát? Ako na ne reaguje nový projekt tímu z katedry filozofie a dejín filozofie? A ako to...

NA FAKULTE VZNIKOL PRIESTOR PRE INOVATÍVNU VÝUČBU18. 07. 2023

Moderný vzdelávací priestor, ktorý podporuje tímovosť a napomáha zvyšovaniu kvality i atraktivity učiteľských odborov, vznikol na Katedre pedagogiky a...

ŠTYRI PROJEKTY Z FIF UK BUDÚ FINANCOVANÉ Z APVV14. 06. 2023

Výskumné projekty z oblasti knihovedy, jazykovedy, histórie a filozofie uspeli v hodnotení Agentúry na podporu výskumu a vývoja a získali finančnú podporu. V...

Päť pedagogičiek ocenili za inovatívne kurzy30. 05. 2023

Bratislava 30. mája 2023: Päť učiteliek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave si v piatok 26. mája prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za...

TRASU VIA MARIAE ZVIDITEĽŇUJE TÍM Z UNIVERZITY KOMENSKÉHO12. 05. 2023

Riešiteľkám projektu zameraného na propagáciu sakrálneho, kultúrneho a prírodného dedičstva sa v spolupráci s partnermi projektu podarilo zapojiť pútnickú...

WORKSHOPY ROZVÍJAJÚCE UČITEĽSKÉ KOMPETENCIE28. 03. 2023

Séria workshopov je určená pre akademickú obec UK, najmä pre tých, ktorí pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky pre druhý stupeň základných škôl a stredné...

ZÍSKALI SME GRANT NA ROZVOJ DOPLŇUJÚCEHO A ROZŠIRUJÚCEHO...14. 02. 2023

Filozofická fakulta spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK získali finančnú...

AKÁ JE ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ DOSPELÝCH?30. 11. 2022

Úroveň zdravotnej gramotnosti dospelých na Slovensku je predmetom najnovšieho výskumu andragógov z FiF UK. Výsledky plánujú využiť na rozvoj vzdelávania...

Nie je arabčina ako arabčina29. 11. 2022

Filozofická fakulta hostila šiestu konferenciu Medzinárodnej asociácie na výskum strednej arabčiny a zmiešaných variantov arabského jazyka – AIMA VI.

Meriame kvalitu výskumu, nie vyučovania07. 11. 2022

V pondelok 24. októbra 2022 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila celoslovenská konferencia na tému „Hodnotenie a...

Správy od 1 do 10 z 40
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 Ďalšie > Posledné >>