Správy z dekanátu

Informácie o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie FiF UK

REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO07. 10. 2022

Rektor UK prof. Marek Števček udelil rektorské voľno pre študentov na deň 31. októbra 2022 a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rozhodol o udelení dekanského...

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE01. 07. 2022

Počas trvania semestra sú úradné hodiny podateľne na Gondovej ulici 2 v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 16.00 h.

VEĽVYSLANKYŇA DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY NAVŠTÍVILA FAKULTU01. 06. 2022

Dňa 11. júla 2022 navštívila FiF UK veľvyslankyňa Dominikánskej republiky Lourdes Gisela Antonia Victoria-Kruse s ďalšími hosťami. Išlo vôbec o prvé stretnutie...

FAKULTU NAVŠTÍVIL RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU11. 05. 2022

Riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu, pod ktorý patrí aj Aula Cervantes sídliaca v budove FiF UK, sa stretol s dekanom prof. Mariánom Zouharom, aby...

UVOĽŇOVANIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ21. 04. 2022

Od 21. apríla 2022 sa ruší povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom (v interiéri aj exteriéri) okrem dvoch výnimiek uvedených ďalej. To...

FAKULTU NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC ARGENTÍNY30. 03. 2022

Veľvyslanec Argentíny a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o možnostiach spolupráce s argentínskymi inštitúciami.

PREZENČNÁ VÝUČBA NA FIF UK OD 7. MARCA 202202. 03. 2022

Prezenčná výučba bude prebiehať podľa platného rozvrhu dostupného v AIS.

VÝUČBA V LETNOM SEMESTRI A ÚRADNÉ HODINY27. 01. 2022

Výučba v LS sa začne dištančne, od 7. marca 2022 plánujeme návrat k prezenčnej výučbe. Od 14. februára platia štandardné úradné hodiny pracovísk dekanátu.

Úradné hodiny a režim na FiF UK od 26. 11. 202129. 11. 2021

Úradné hodiny študijného oddelenia budú až do odvolania v pondelok, stredu a piatok 9.00 – 11.00 h.

Štúdium v ZS 2021/2022 (bakalárske, magisterské a DPŠ)02. 11. 2021

Dôležité informácie na jednom mieste pre štúdium v zimnom semestri akademického roka.

Správy od 11 do 20 z 30