Správy z dekanátu

Informácie o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie FiF UK

PREZENČNÁ VÝUČBA NA FIF UK OD 7. MARCA 202202. 03. 2022

Prezenčná výučba bude prebiehať podľa platného rozvrhu dostupného v AIS.

VÝUČBA V LETNOM SEMESTRI A ÚRADNÉ HODINY27. 01. 2022

Výučba v LS sa začne dištančne, od 7. marca 2022 plánujeme návrat k prezenčnej výučbe. Od 14. februára platia štandardné úradné hodiny pracovísk dekanátu.

Úradné hodiny a režim na FiF UK od 26. 11. 202129. 11. 2021

Úradné hodiny študijného oddelenia budú až do odvolania v pondelok, stredu a piatok 9.00 – 11.00 h.

Štúdium v ZS 2021/2022 (bakalárske, magisterské a DPŠ)02. 11. 2021

Dôležité informácie na jednom mieste pre štúdium v zimnom semestri akademického roka.

DEKANSKÉ VOĽNO 2. NOVEMBRA 202126. 10. 2021

Oznamujeme študentom, že dekan FiF UK prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., udeľuje na utorok 2. novembra 2021 dekanské voľno pre študentov. Dekanské voľno sa týka...

Organizácia výučby v zimnom semestri01. 09. 2021

Výučba v zimnom semestri bude kombinovaná, pokým bude okres Bratislava I v zelenej a oranžovej farbe. Viac v Opatrení dekana.

PROMÓCIE SA BUDÚ VYSIELAŤ ONLINE30. 06. 2021

Živý prenos z promócií v Aule UK bude možné sledovať na univerzitnom YouTube kanáli, kde bude zároveň zverejnený aj záznam.

FAKULTA PODPÍSALA DOHODY O SPOLUPRÁCI S KORPORÁCIAMI06. 05. 2021

Študenti FiF UK budú môcť absolvovať prax vo viacerých medzinárodných korporáciách a neziskových organizáciách. Dohody o praxi boli uzavreté v spolupráci s...

RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU NAVŠTÍVIL FAKULTU29. 03. 2021

Nový riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o užšej medziinštitucionálnej spolupráci.

FIF UK A NÚCEM PODPÍSALI MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI19. 02. 2021

Spolupráca umožní študentom psychológie získavať praktické zručnosti pre budúcu prácu v sektore školstva a vzdelávania.

Správy od 11 do 20 z 24