Správy z dekanátu

Informácie o aktivitách a témach, ktorými sa zaoberá vedenie FiF UK

REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO28. 03. 2023

Rektor UK prof. Marek Števček udelil rektorské voľno pre študentov na deň 6. apríla 2023 a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rozhodol o udelení dekanského voľna...

Výsledok voľby kandidáta na dekana FiF UK21. 02. 2023

Za kandidáta na dekana bol zvolený prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FIF UK15. 02. 2023

Predstavenie kandidáta na dekana a verejná rozprava sa bude konať 20. februára 2023 o 9.00 h v miestnosti G236.

VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FIF UK14. 10. 2022

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 14. februára 2023 do 12.00 h. Voľba sa uskutoční 20. februára 2023.

REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO07. 10. 2022

Rektor UK prof. Marek Števček udelil rektorské voľno pre študentov na deň 31. októbra 2022 a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rozhodol o udelení dekanského...

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE01. 07. 2022

Počas trvania semestra sú úradné hodiny podateľne na Gondovej ulici 2 v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 16.00 h.

VEĽVYSLANKYŇA DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY NAVŠTÍVILA FAKULTU01. 06. 2022

Dňa 11. júla 2022 navštívila FiF UK veľvyslankyňa Dominikánskej republiky Lourdes Gisela Antonia Victoria-Kruse s ďalšími hosťami. Išlo vôbec o prvé stretnutie...

FAKULTU NAVŠTÍVIL RIADITEĽ CERVANTESOVHO INŠTITÚTU11. 05. 2022

Riaditeľ viedenského Cervantesovho inštitútu, pod ktorý patrí aj Aula Cervantes sídliaca v budove FiF UK, sa stretol s dekanom prof. Mariánom Zouharom, aby...

UVOĽŇOVANIE PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ21. 04. 2022

Od 21. apríla 2022 sa ruší povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom (v interiéri aj exteriéri) okrem dvoch výnimiek uvedených ďalej. To...

FAKULTU NAVŠTÍVIL VEĽVYSLANEC ARGENTÍNY30. 03. 2022

Veľvyslanec Argentíny a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rokovali o možnostiach spolupráce s argentínskymi inštitúciami.

Správy od 1 do 10 z 24
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-24 Ďalšie > Posledné >>