Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

PREBEHOL KURZ AKADEMICKÉHO PÍSANIA22. 02. 2021

Pätnásti pedagógovia a doktorandi FiF UK absolvovali vo februári 2021 kurz zameraný na zručnosti písania akademických textov v anglickom jazyku.

KONFERENCIA SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK III12. 02. 2021

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala na FiF UK 1. – 2. februára 2021 za účasti vyše 60 prednášajúcich zo 16 krajín.

ZAČÍNA VÝSKUM PÚTNICKÝCH CIEST EURÓPY28. 01. 2021

Aj FiF UK spolupracuje na projekte Horizon2020 rurAllure zameranom na zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva blízko známych pútnických trás.

PROJEKT NAŠICH PEDAGÓGOV MEDZI 13 NAJLEPŠÍMI14. 12. 2020

Tím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov.

PROBLÉM „DERAVÉHO POTRUBIA“ SA TÝKA AJ NAŠEJ FAKULTY10. 12. 2020

Výskum slovenského tímu potvrdil prítomnosť fenoménu „deravého potrubia“, pri ktorom dochádza k výpadku žien na ceste k vyššej akademickej pozícii.

AKADEMICKÉ PROSTREDIE AKO MIESTO ROVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ10. 11. 2020

Slovenský tím projektu EQUAL4EUROPE v súčasnosti mapuje názory a skúsenosti vyučujúcich, výskumníkov, študentov i manažmentu s akademickým prostredím.

Vedecká rada FiF UK zasadala v novom zložení06. 10. 2020

Členstvo vo VR FiF UK prijalo dvanásť nových členov a členiek – špičkových vedeckých osobností z našej fakulty aj z iných fakúlt a univerzít.

Správy od 41 do 47 z 47
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-47 Ďalšie > Posledné >>