Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

INOVATÍVNY PRÍSTUP K VÝUČBE NEMČINY11. 11. 2021

Motivovať mladých učiť sa nemčinu a študentov germanistiky učiť nemčinu na školách bolo cieľom projektu, na ktorom spolupracovali naši germanisti.

PRÍRODNÉ A PRIRODZENÉ VO FILOZOFII, ETIKE A VEDÁCH22. 09. 2021

Racionálne zdôvodnenie morálnych noriem, ktorými sa riadi spoločnosť i jednotlivci, je jedna z tém, ktorú riešia naši filozofi.

VIDEOUKÁŽKY Z VYUČOVANIA POMÔŽU PRI PRÍPRAVE BUDÚCICH...13. 08. 2021

Projekt Stanem sa učITeľom prinesie inovatívne prvky do prípravy študentov učiteľských odborov na UK a väčšie prepojenie na prax.

POLITOLÓGOVIA SKÚMAJÚ ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO TVORBY...19. 07. 2021

Ide o jeden z projektov, v ktorom odborníci z fakulty spolupracujú s odborníkmi z praxe a so samosprávami pri riešení spoločenských problémov.

RÓMSKE PIESNE V MODERNEJ ÚPRAVE ZAUJALI V NÓRSKU AJ V...30. 06. 2021

Medzinárodný hudobný projekt vychádza z autentických rómskych piesní, ktoré zozbierala naša muzikologička dr. Jana Belišová z Katedry muzikológie FiF UK.

TRASU VIA MARIAE NA SLOVENSKU OBJAVUJÚ PRE VEREJNOSŤ23. 05. 2021

U nás zatiaľ málo známa pútnická trasa Via Mariae, vedúca naprieč Slovenskom od severu na juh, je v centre záujmu medzinárodného projektu H2020 rurAllure,...

STEREOTYPY O INÝCH KULTÚRACH ČASTO PODPORUJE AJ ŠKOLA,...11. 05. 2021

Religionisti a sociológovia z FiF UK skúmajú, ako vzniká poznanie o kultúre v školách, ako sa šíri medzi ľuďmi a podmieňuje schopnosť porozumieť inakosti.

TRI VÝSKUMY Z FIF UK ZÍSKALI ZNAČKU „VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ“ APVV11. 03. 2021

Výskumy našich sociológov, filozofov a muzikológov získali od grantovej agentúry APVV hodnotenie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ za rok 2020.

PROJEKT O ROKU 1968 SPRÍSTUPNIL I CELKOM NEZNÁME DOKUMENTY09. 03. 2021

Medzinárodný projekt, ktorý koordinoval doc. Ľubor Matejko z FiF UK, prináša spomienky pamätníkov aj neznáme dokumenty zo zahraničných archívov.

PREBEHOL KURZ AKADEMICKÉHO PÍSANIA22. 02. 2021

Pätnásti pedagógovia a doktorandi FiF UK absolvovali vo februári 2021 kurz zameraný na zručnosti písania akademických textov v anglickom jazyku.