Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

RÓMSKE PIESNE V MODERNEJ ÚPRAVE ZAUJALI V NÓRSKU AJ V...30. 06. 2021

Medzinárodný hudobný projekt vychádza z autentických rómskych piesní, ktoré zozbierala naša muzikologička dr. Jana Belišová z Katedry muzikológie FiF UK.

TRASU VIA MARIAE NA SLOVENSKU OBJAVUJÚ PRE VEREJNOSŤ23. 05. 2021

U nás zatiaľ málo známa pútnická trasa Via Mariae, vedúca naprieč Slovenskom od severu na juh, je v centre záujmu medzinárodného projektu H2020 rurAllure,...

STEREOTYPY O INÝCH KULTÚRACH ČASTO PODPORUJE AJ ŠKOLA,...11. 05. 2021

Religionisti a sociológovia z FiF UK skúmajú, ako vzniká poznanie o kultúre v školách, ako sa šíri medzi ľuďmi a podmieňuje schopnosť porozumieť inakosti.

TRI VÝSKUMY Z FIF UK ZÍSKALI ZNAČKU „VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ“ APVV11. 03. 2021

Výskumy našich sociológov, filozofov a muzikológov získali od grantovej agentúry APVV hodnotenie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ za rok 2020.

PROJEKT O ROKU 1968 SPRÍSTUPNIL I CELKOM NEZNÁME DOKUMENTY09. 03. 2021

Medzinárodný projekt, ktorý koordinoval doc. Ľubor Matejko z FiF UK, prináša spomienky pamätníkov aj neznáme dokumenty zo zahraničných archívov.

PREBEHOL KURZ AKADEMICKÉHO PÍSANIA22. 02. 2021

Pätnásti pedagógovia a doktorandi FiF UK absolvovali vo februári 2021 kurz zameraný na zručnosti písania akademických textov v anglickom jazyku.

KONFERENCIA SLOVENČINA (NIELEN) AKO CUDZÍ JAZYK III12. 02. 2021

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala na FiF UK 1. – 2. februára 2021 za účasti vyše 60 prednášajúcich zo 16 krajín.

ZAČÍNA VÝSKUM PÚTNICKÝCH CIEST EURÓPY28. 01. 2021

Aj FiF UK spolupracuje na projekte Horizon2020 rurAllure zameranom na zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva blízko známych pútnických trás.

PROJEKT NAŠICH PEDAGÓGOV MEDZI 13 NAJLEPŠÍMI14. 12. 2020

Tím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov.

PROBLÉM „DERAVÉHO POTRUBIA“ SA TÝKA AJ NAŠEJ FAKULTY10. 12. 2020

Výskum slovenského tímu potvrdil prítomnosť fenoménu „deravého potrubia“, pri ktorom dochádza k výpadku žien na ceste k vyššej akademickej pozícii.