Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

PREBEHOL KURZ ACADEMIC WRITING FOR PUBLICATION II PRE...11. 04. 2022

Ďalšia skupina pedagógov, dvaja docenti a sedem doktorandov, z FiF UK vo februári úspešne absolvovala kurz Akademické písanie pre publikácie II. Cieľom kurzu...

JEDINEČNÝ E-LEARNINGOVÝ NÁSTROJ PRE PRÍPRAVU BUDÚCICH...02. 03. 2022

Unikátna videodatabáza ukážok výučby je od januára 2022 k dispozícii študentom a študentkám učiteľských odborov na Univerzite Komenského a má pomôcť k ich...

POLITOLÓGOVIA SKÚMALI NÁZORY MLADÝCH NA SLOVENSKU21. 02. 2022

Ako dôležitejšie než aktívny občiansky život vidia mladí zdravé stravovanie alebo šport. Štúdiu zameranú na názory a postoje mladých ľudí na Slovensku FES...

POŠLITE SVOJE FOTOGRAFIE SLOVENSKA DO SÚŤAŽE PROJEKTU...07. 01. 2022

Cez turistické fotografie plánuje tím riešiteľov projektu rurAlure predstaviť pútnickú cestu Via Mariae vedúcu Slovenskom a dostať ju na mapu stredoeurópskych...

FiF UK bude realizovať projekt na podporu duševného zdravia10. 12. 2021

Fakulta získala grant z programu Erasmus+ na podporu duševného zdravia študentov a pedagógov a na inklúziu.

Uskutočnil sa pilotný tréning o rode vo výskume24. 11. 2021

Podpora rodovo citlivého myslenia vo vede a výskume bola témou tréningu, ktorý realizoval tím pod vedením dr. Janky Kottulovej z Centra rodových štúdií FiF UK...

INOVATÍVNY PRÍSTUP K VÝUČBE NEMČINY11. 11. 2021

Motivovať mladých učiť sa nemčinu a študentov germanistiky učiť nemčinu na školách bolo cieľom projektu, na ktorom spolupracovali naši germanisti.

PRÍRODNÉ A PRIRODZENÉ VO FILOZOFII, ETIKE A VEDÁCH22. 09. 2021

Racionálne zdôvodnenie morálnych noriem, ktorými sa riadi spoločnosť i jednotlivci, je jedna z tém, ktorú riešia naši filozofi.

VIDEOUKÁŽKY Z VYUČOVANIA POMÔŽU PRI PRÍPRAVE BUDÚCICH...13. 08. 2021

Projekt Stanem sa učITeľom prinesie inovatívne prvky do prípravy študentov učiteľských odborov na UK a väčšie prepojenie na prax.

POLITOLÓGOVIA SKÚMAJÚ ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO TVORBY...19. 07. 2021

Ide o jeden z projektov, v ktorom odborníci z fakulty spolupracujú s odborníkmi z praxe a so samosprávami pri riešení spoločenských problémov.