Všetky podujatia

Tajné triky formulovania v úradnom preklade22. 11. 2023

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na poslednú prednášku „Tajné triky formulovania v úradnom preklade“.

Informačné interakcie 202321. 11. 2023

Katedra knižničnej a informačnej vedy pozýva na medzinárodnú konferenciu a metodologický seminár Informačné interakcie 2023.

Ako ďalej s podporou rodovej rovnosti na UK?21. 11. 2023

Ak vás zaujíma oblasť posilňovania rodovej rovnosti v akademickej sfére a to, ako sa v nej angažuje naša fakulta, pozývame vás na podujatie Ako ďalej s...

Výskumný seminár Archaeologia Istropolitana20. 11. 2023

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva na výskumný seminár, ktorý sa koná v rámci prednáškového cyklu klubu Archaeologia Istropolitana.

Genealógia modernistického esencializmu20. 11. 2023

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.

Slovensko nielen Slovákom16. 11. 2023

Katedra slovenských dejín a katedra všeobecných dejín pozývajú na tretiu prednášku z cyklu „Prednášky z dejín 20. storočia – aktuálne výskumy“.

Komunikačné aspekty života Ukrajincov na Slovensku po roku...16. 11. 2023

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie FIF UK pozýva na odborný seminár zameraný na komunikačné aspekty ukrajinskej populácie usídlenej na Slovensku od...

Dve podujatia k Medzinárodnému dňu študentstva15. 11. 2023

V dňoch 16. a 17. novembra pozývame na ohliadnutie sa za históriou našej fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Študentská filozofická obec...

Reštaurátorské výskumy na Spiši13. 11. 2023

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.

Transgresia v súčasnej maďarskej kultúre07. 11. 2023

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku „Transgresia v súčasnej maďarskej kultúre“.