Všetky podujatia

Rodovo vyvážený jazyk: teoretické a praktické aspekty09. 01. 2024

Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty UK pozýva na odborné podujatie o otázke rodovo vyváženého jazyka.

Ústredný zoznam pamiatkového fondu04. 12. 2023

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.

Formy represie komunistického režimu04. 12. 2023

Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín a Fons – študentský spolok histórie pozývajú na posledné podujatie z cyklu „Prednášky z dejín 20. storočia...

Prezentácia o recepcii diela Pétera Esterházyho01. 12. 2023

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na podujatie s názvom „Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról“...

Prednáška zo série Reči o reči01. 12. 2023

Na katedre slovenských dejín sa uskutoční šiesta prednáška zo série „Reči o reči“. Hostkou podujatia bude doktorka Pavlina Rychterová z Rakúskej akadémie vied...

Keltské Vianoce na fakute01. 12. 2023

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK a Centrum pedagogickej podpory FiF UK pozývajú na podujatie Keltské Vianoce, ktoré je pre študentskú a pedagoogickú...

30 rokov slovensko-talianskych bilaterálnych vzťahov28. 11. 2023

Katedra romanistiky FiF UK​ pozýva na odborný seminár​ „30 rokov slovensko-talianskych bilaterálnych vzťahov“.

Gisela Weyde. Od Atény k Hére alebo od modrej pančuchy ku...27. 11. 2023

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.

Výskum mládeže v čase krízy24. 11. 2023

Katedra sociológie pozýva na seminár Výskum mládeže v čase krízy: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku II.

Vzťahy strednej Európy s Taiwanom22. 11. 2023

Katedra východoázijských štúdií pozýva na prednášku s názvom „Central Europe’s Relations with Taiwan“ („Vzťahy strednej Európy s Taiwanom“).