Všetky podujatia

Sociálne a biologické vzťahy doby bronzovej v strednej...27. 02. 2024

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva na podujatie v rámci prednáškového cyklu klubu Archaeologia Istropolitana.

Rodina v tradičnej kultúre Záhoria21. 02. 2024

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva na vernisáž výstavy Záhorského múzea v Skalici Rodina v tradičnej kultúre Záhoria.

Problémy s dejinami umenia?21. 02. 2024

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na prvú prednášku v letnom semestri 2023/2024 zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného...

Umelá inteligencia vo vysokoškolskom vzdelávaní16. 02. 2024

Centrum pedagogickej podpory FiF UK pozýva na praktický tréning v oblasti využitia AI v kurzoch.

Prezentácia publikácie Dobro došli16. 02. 2024

Katedra slovanských filológií Vás pozýva na prezentáciu slovensko-chorvátskej konverzačnej príručky Dobro došli.

Vedecký seminár Katedry pedagogiky09. 02. 2024

Katedra pedagogiky organizuje v rámci cyklu vedeckých seminárov workshop Ako štatisticky spracovávať dáta z dotazníka v JASP.

Slovenská literárna renesancia08. 02. 2024

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na podoby slovenskej literárnej renesancie.

Kolokvium Errare humanum est08. 02. 2024

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk FIF UK v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV organizuje na pôde...

Koncert orchestra charkivského Národného divadla02. 02. 2024

V Moyzesovej sieni sa v nedeľu 11. februára o 18.00 h uskutoční koncert orchestra charkivského Národného divadla.

Vedecký seminár Katedry pedagogiky: záverečná oponentúra...11. 01. 2024

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky pravidelné vedecké semináre zamerané na rôzne výskumné témy....