Všetky podujatia

Deň svätého Patrika18. 03. 2024

Katedra anglistiky a amerikanistiky pozýva na podujatie pri príležitosti tradičného írskeho sviatku St. Patrick's Day, ktoré sa uskutoční 20. marca 2024.

Vedecký seminár katedry pedagogiky13. 03. 2024

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK 19. marca 2024 vedecký seminár.

Vedecký seminár katedry pedagogiky13. 03. 2024

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK 20. marca 2024 vedecký seminár.

Prednáška Binge Drinking and Wine Culture13. 03. 2024

Katedra klasickej a semitskej filológie a Slovenská jednota klasických filológov pozývajú na prednášku Binge Drinking and wine culture, ktorá sa uskutoční 20....

Učenie študentstva so zhoršeným duševným zdravím12. 03. 2024

Centrum pedagogickej podpory pozýva na workshop Ako pristupovať k študujúcim s ťažkosťami v oblasti duševného zdravia.

Ako sme žili v rokoch normalizácie12. 03. 2024

Pozývame na stretnutie s autorkou knihy Ako sme žili v rokoch normalizácie na pôde našej fakulty, ktoré sa uskutoční 26. marca 2024, od 17.00 do 18.30 h na...

Porovnanie tvorivej ofenzívy českých a slovenských...07. 03. 2024

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK pozýva na prednášku prof. PhDr. Lubomíra Machalu, CSc., ktorá sa venuje súčasným českým a slovenským...

Rukojemnícka dráma v Angole07. 03. 2024

Pri príležitosti 40. výročia ukončenia rukojemníckej drámy v Angole organizuje Katedra romanistiky stretnutie s jedným z unesených československých občanov,...

Stretnutie s Júliou Sherwood07. 03. 2024

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy pozýva na diskusiu s prekladateľkou a propagátorkou slovenskej kultúry v zahraničí Júliou Sherwood.

Gotika v pohybe27. 02. 2024

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku v rámci cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.