Všetky podujatia

100. výročie narodenia Jacques Le Goffa10. 04. 2024

Pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia velikána modernej medievistiky organizuje 15. apríla 2024 katedra všeobecných dejín diskusiu pri okrúhlom...

Silná lekcia konceptuálneho umenia na Slovensku10. 04. 2024

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva 10. apríla 2024 na ďalšiu prednášku v rámci cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.

Prednáška z cyklu Reči o reči03. 04. 2024

Na Katedre slovenských dejín FiF UK sa 17. apríla 2024 uskutoční siedma prednáška z cyklu Reči o reči.

Praktické zručnosti so študijnými informáciami: seminár26. 03. 2024

Ústredná knižnica FiF UK v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy pozývajú od 26. marca do konca apríla 2024 na sériu seminárov zameraných na...

Čo je to menšinový habitus?26. 03. 2024

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva 9. apríla 2024 na stretnutie s Miklósom Hadasom, profesorom sociológie a doktorom z Maďarskej akadémie vied.

Výtvarné riešenia profánnej architektúry 18. a 19. storočia26. 03. 2024

Počas šiesteho podujatia z cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského v letnom semestri 2023/2024 vystúpi Zuzana Labudová, historička umenia,...

LIGHT* KVÍR FESTIVAL 202426. 03. 2024

3. ročník LIGHT* KVÍR FESTIVALU sa prebehne od 8. do 10. apríla 2024 (nielen) na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vizuálna správa o Slovenskom štáte 1939 – 194520. 03. 2024

Piata prednáška z cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského v letnom semestri 2023/2024 prebehne 20. marca 2024.

Bach: Jánove pašie18. 03. 2024

Dňa 21. marca 2024 vystúpi na pôde našej fakulty súbor pre starú hudbu Solamente Naturali.

Postsedliaci, alebo aká je budúcnosť Slovenska a Slovákov?18. 03. 2024

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva v termíne 21. marca 2024 na prednášku docenta Juraja Buzalku.