Všetky podujatia

Umelec ako zberateľ – zbierka ako médium29. 04. 2024

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva 30. apríla 2024 na ďalšiu prednášku v rámci cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.

Recitál Dmytra Morozova 12. 04. 2024

Pozývame na koncert Dmytra Morozova, šéfdirigenta Orchestra opery a baletu charkivského Národného akademického divadla M. V. Lisenka, ktorý sa uskutoční 24....

Umenie ako dramatizácia: medzi naturalizmom a historicizmom12. 04. 2024

Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva dňa 9. mája 2024 na prednášku spojenú s diskusiou s profesorom Richardom Shustermanom.

HUDBA JE LEN JEDNA – KONCERT PRE UNIVERZITU KOMENSKÉHO12. 04. 2024

Pozývame na koncert ansámblov Solamente naturali (Slovensko) a Barokksolistene (Nórsko) spojený s premietaním filmového dokumentu, ktorý sa uskutoční 17....

Po stopách portugalských moreplavcov11. 04. 2024

Katedra romanistiky FiF UK pozýva dňa 22. apríla 2024 na stretnutie s fotografom a cestovateľom Zdenkom Somorovským.

Deň kníh 202411. 04. 2024

Na pôde Filozofickej fakulty UK sa 23. apríla pri príležitosti Dňa kníh uskutoční výmena kníh.

Morava ako hudobno-historický pojem11. 04. 2024

Katedra muzikológie pozýva v termíne 17. apríla 2024 (miestnosť č. 309) na prednášku doktora Miloša Zapletala zo Sliezskej univerzity v Opave.

Moravská hudba v premenách folklorizmu11. 04. 2024

Katedra muzikológie pozýva v termíne 18. apríla 2024 (miestnosť č. 308.) na prednášku doktora Miloša Zapletala zo Sliezskej univerzity v Opave.

Latinitas viva alebo kurz latinčiny11. 04. 2024

Chcete hovoriť po latinsky? Dňa 18. 4. 2024 máte príležitosť naučiť sa základy tohto mŕtveho jazyka živou metódou.

Prezentácia nových publikácií katedry psychológie10. 04. 2024

Katedra psychológie FiF UK pozýva 11. apríla 2024 na prezentáciu a diskusiu k novým knihám „Štatistika pre reprodukovateľný výskum“ a „Stres: teória a výskum v...