Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehľad podujatí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

(chronologicky od najaktuálnejších)

30 rokov slovensko-talianskych bilaterálnych vzťahov28. 11. 2023

Katedra romanistiky FiF UK​ pozýva na odborný seminár​ „30 rokov slovensko-talianskych bilaterálnych vzťahov“.

Prednáška zo série Reči o reči01. 12. 2023

Na katedre slovenských dejín sa uskutoční šiesta prednáška zo série „Reči o reči“. Hostkou podujatia bude doktorka Pavlina Rychterová z Rakúskej akadémie vied...

Výskumný seminár Archaeologia Istropolitana20. 11. 2023

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie pozýva na výskumný seminár, ktorý sa koná v rámci prednáškového cyklu klubu Archaeologia Istropolitana.

Prezentácia o recepcii diela Pétera Esterházyho01. 12. 2023

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na podujatie s názvom „Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról“...

Keltské Vianoce na Filozofickej fakute01. 12. 2023

Katedroa anglistiky a amerikanistiky FiF UK a Centrum pedagogickej podpory FiF UK pozývajú na podujatie Keltské Vianoce, ktoré je pre študentskú a pedagoogickú...