Prehľad podujatí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

(chronologicky od najaktuálnejších)

Slovensko-čínske vzťahy očami čínskych slovakistov17. 05. 2024

Dňa 28. mája 2024 sa uskutoční interkultúrne kolokvium zamerané na prezentácie čínskych študentov a študentky Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (BFSU).

Vedecký seminár Katedry pedagogiky13. 05. 2024

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK dňa 18. júna 2024 vedecký seminár.