Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

e-mail: sofphil.uniba.sk

úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30 
                           utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30

Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madarasuniba.sk
tel.: + 421 2 59339324
miestnosť: 131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent
e-mail: matus.hajduchuniba.sk
tel.: + 421 2 59339312
miestnosť: 130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: referát pre kreditový systém štúdia, školné. Lokálny správca akademického informačného systém

Tatiana Čabelková
referentka
e-mail: tatiana.cabelkovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339313
miestnosť: 149 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: A - Duk

Zuzana Pallayová
referentka
e-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339132
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Dul - Jac

Helena Ravingerová
referentka
e-mail: helena.ravingerovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339329
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Jad - K

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka
e-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339325
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: L - Pam

Mária Vaškovičová
referentka
e-mail: maria.vaskovicovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339314
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Pan - S

Andrea Reffeková
referentka
e-mail: andrea.reffekovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339320
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: Š - Ž

PhDr. Martin Čičilla
referent
e-mail: martin.cicillauniba.sk
tel.: + 421 2 59339310
miestnosť: 147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov