Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sekretariát prodekanov

Mgr. Mária Gajarská Kučerová
referentka
e-mail: rzsfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2115
miestnosť: 138 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                           utorok, štvrtok, piatok 9:00 - 11:30