Kontakty

Martin Pečuk
vedúci oddelenia
e-mail: martin.pecukuniba.sk
tel.: + 421 2 59339, kl.327,
sip: 12327@uniba.sk
miestnosť: 143 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mgr. Ján Majerčák
IT technik
e-mail: jan.majercakuniba.sk
tel.: + 421 2 59339, kl.327,
sip: 12327@uniba.sk
miestnosť: 143 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Branislav Rihák
IT technik
e-mail: branislav.rihakuniba.sk
tel.: + 421 2 59339, kl.327,
sip: 12327@uniba.sk
miestnosť: 143 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Juraj Talaba
IT technik
e-mail: juraj.talabauniba.sk
tel.: + 421 2 59339, kl.327,
sip: 12327@uniba.sk
miestnosť: 143 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mgr. Peter Lupták
webmaster
e-mail: peter.luptakuniba.sk